Skip to content

CapMan Oyj:n 1–6 2021 puolivuosikatsaus

05/08/2021

CapMan Oyj pörssitiedote / 1–6 2021 puolivuosikatsaus
5.8.2021 klo 8.00

CapMan Oyj:n 1–6 2021 puolivuosikatsaus

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat 1–6 2021:

  • Konsernin liikevaihto oli 23,2 milj. euroa 1.1.–30.6.2021 (20,7 milj. euroa), kasvua 12 prosenttia.
  • Konsernin liikevoitto oli 21,5 milj. euroa (-1,8 milj. euroa 1.1.–30.6.2020).
  • Hallinnointiliiketoiminnan liikevaihto oli 18,9 milj. euroa (15,0 milj. euroa). Liikevoitto oli 4,9 milj. euroa (3,5 milj. euroa). *)
  • Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 4,2 milj. euroa (5,6 milj. euroa). Liikevoitto oli 1,9 milj. euroa (3,3 milj. euroa). *)
  • Sijoitustoiminnan liikevoitto oli 17,3 milj. euroa (-5,7 milj. euroa).
  • Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake oli 10,2 senttiä (-3,2 senttiä).
  • Hallinnoitavat pääomat olivat 4,3 mrd. euroa 30.6.2021, kasvua 1,2 mrd. euroa ja 37 prosenttia viimeisen 12 kuukauden aikana.

Tämä tiedote on tiivistelmä CapManin puolivuosikatsauksesta kaudelta 1.1.–30.6.2021. Puolivuosikatsaus taulukkoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla CapManin verkkosivuilla osoitteessa https://www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/taloudelliset-katsaukset/ .

*) Vertailukauden luvut on oikaistu vastaamaan raportoitavien segmenttien koostumuksen muutosta 1.1.2021 alkaen.

Toimitusjohtajan kommentti:

”Viime vuosien aikana tehdyt panostukset kasvuun ja arvonluontityöhön johdattivat CapManin alkuvuoden tuloksen ennätyslukemiin. Vuoden 2021 toinen neljännes jatkoi edellisten vuosineljänneksen osoittamaa positiivista kehitystä, minkä seurauksena nyt raportoitu puolivuositulos on CapManin paras yli kymmeneen vuoteen. Liikevoitto oli yli 21 miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos yli 10 senttiä.

Hallinnoitavat pääomat jatkoivat kasvua ja saavuttivat kesäkuun 2021 lopussa uuden 4,3 miljardin euron ennätystason. Hallinnoitavat pääomat kasvoivat 1,2 miljardia euroa, eli 37 prosenttia viimeisen 12 kuukauden aikana. Viimeisimmän neljänneksen kasvun taustalla olivat sitoumukset muun muassa Residential -, Special Situations – ja Credit -rahastoihin. Odotamme kasvun hallinnoitavissa pääomissa jatkuvan vahvana seuraavan 12 kuukauden aikana useiden käynnissä olevien varainhankintaprojektien ja laajenevan tuotevalikoiman myötä.

Viimeaikainen kysyntä rahastojamme kohtaan on ollut vahvaa erityisesti suurten kansainvälisten institutionaalisten sijoittajien keskuudessa. Kesäkuun lopussa jo lähes 60 prosenttia hallinnoitavista pääomistamme tulee Pohjoismaiden ulkopuolelta. Monipuolistuva ja kansainvälistyvä sijoittajapohja luo erinomaiset edellytykset tulevalle kasvulle ja uskomme, että jatkossa valtaosa hallinnoitavien pääomien kasvusta tulee Pohjoismaiden ulkopuolelta.

Hallinnointiliiketoiminnan liikevaihto oli 18,9 miljoonaa euroa vuoden ensimmäisellä puoliskolla, kasvua 26 prosenttia vertailukaudesta. Liikevaihto kasvoi uusien hallinnoitavien pääomien ansiosta. Hallinnointiliiketoiminnan liikevoitto oli 4,9 miljoonaa euroa, kasvua noin 40 prosenttia vertailukaudesta. Liikevoittoa kasvatti palkkiotuottojen vahva kasvu yhdistettynä kulutason hallittuun kehitykseen.

Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 4,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,9 miljoonaa euroa vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Palveluliiketoimintaan kuuluvat hankintapalvelu CaPS sekä raportointi- ja analytiikkapalvelu JAY Solutions, jotka molemmat kehittyivät vahvasti vuoden ensimmäisellä puoliskolla. CaPSin liikevaihto jatkoi kasvuaan ja toiminta oli hyvin kannattavaa, ja JAY Solutionsin liikevaihto kasvoi merkittävästi.

Tasesijoitustemme käyvät arvot nousivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla 17,8 miljoonaa euroa. Positiivinen kehitys on laajamittaista ja koskee kaikkia aktiivisia strategioitamme. Vertailukaudella käyvät arvot laskivat koronapandemian aiheuttaman markkinahäiriön seurauksena.

Rahastoissamme on onnistuneen arvonluontityön seurauksena merkittävää voitonjakopotentiaalia. Useassa rahastossa on käynnissä olevia irtautumisprosesseja, jotka toteutuessaan auttavat realisoimaan tätä voitonjakopotentiaalia. Vuoden toinen neljännes oli aktiivinen transaktiorintamalla, ja odotamme tämän trendin jatkuvan lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.

Taseemme ja likviditeettimme ovat vahvistuneet entisestään. Kesäkuun lopussa omavaraisuusasteemme oli 48 prosenttia ja likvidit varat olivat 52 miljoonaa euroa. CapManin tavoitteena on maksaa vuosittain kasvavaa osinkoa. Viimeaikainen tuloskehitys sekä kasvuodotukset tukevat tätä tavoitetta. Vuoden 2021 yhtiökokous päätti jakaa osakkeenomistajille osinkoa ja pääomanpalautusta 14 senttiä per osake. Varojenjako suoritetaan kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäinen erä maksettiin maaliskuussa ja toinen erä maksetaan yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti syyskuussa.”

Joakim Frimodig 
toimitusjohtaja, CapMan Oyj

Avainlukuja

MEUR 1-6/21 1-6/20
Liikevoitto (-tappio) 21,5 -1,8
Katsauskauden tulos 16,6 -4,3
Osakekohtainen tulos, senttiä 10,4 -3,2
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 10,2 -3,2
% 30.6.21 30.6.20
Oman pääoman tuotto, % p.a. 29,9 -7,5
Omavaraisuusaste, % 47,5 50,3

Taloudelliset tavoitteet

CapManin tavoitteena on jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa osakkeenomistajilleen.

Hallinnointi- ja palveluliiketoiminnan yhteenlaskettu kasvutavoite on keskimäärin yli 10 prosenttia vuodessa. Oman pääoman tuottotavoite on keskimäärin yli 20 prosenttia vuodessa. Yhtiön tavoitteena on, että omavaraisuusaste on yli 60 prosenttia.

CapMan pitää näkymäarvion vuodelle 2021 ennallaan

CapMan odottaa saavuttavansa taloudelliset tavoitteet asteittain ja avainluvuissa odotetaan vuositason vaihtelua liiketoiminnan luonne huomioiden. CapMan arvioi hallinnoitavien pääomien kasvavan vuoden 2021 aikana. Tavoitteenamme on Hallinnointi- ja Palveluliiketoimintojen yhteenlasketun kannattavuuden paraneminen. Arviot eivät sisällä mahdollisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

CapManin hallinnoitavilta rahastoilta saatavilla voitonjako-osuustuotoilla sekä CapManin sijoitusten tuotoilla on merkittävä vaikutus CapManin kokonaistulokseen. Sijoituskohteiden liiketoiminnan kehityksen sekä kohteista irtautumisen lisäksi monet muut sijoituskohteista tai CapManista riippumattomat tekijät vaikuttavat CapManin kokonaissijoitusten käypien arvojen kehitykseen sekä voitonjako-osuustuottojen määrään ja ajoitukseen.

CapManin tavoitteena on pitkän aikavälin tulosparannus, huomioiden kuitenkin liiketoiminnan luonteeseen liittyvät vuositason vaihtelut. Näistä sekä muista yllä kuvatuista syistä CapMan ei anna numeerisia ennusteita vuodelle 2021.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä on kuvattu tämän puolivuosikatsauksen taulukko-osiossa.

Tiedotustilaisuuden webcast tänään klo 9.30

CapMan esittelee tuloksen klo 9.30 alkavassa tiedotustilaisuudessa, joka on seurattavissa suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://capman.videosync.fi/2021-08-05-q2/register. Tilaisuuden kieli on englanti. Tilaisuuden taltiointi on saatavilla yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen. Koronavirustilanteesta johtuen yhtiö ei järjestä tiedotustilaisuutta toimistollaan.

Helsinki 5.8.2021

CAPMAN OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Niko Haavisto, talousjohtaja, CapMan Oyj, puh. 050 465 4125

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com/fi

Liite: CapMan Oyj 1-6 2021 puolivuosikatsaus

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Tarjoamme laajan kirjon sijoitustuotteita ja palveluita. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 30 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä yli neljän miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Nykyiset sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan, varallisuuden hallinnoinnin, sekä analyysi-, raportointi- ja back office -palvelut. CapManin palveluksessa on noin 150 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Allekirjoitimme YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) vuonna 2012. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi.