Skip to content

CapMan harkitsee kestävyystavoitteisiin sidotun joukkovelkakirjalainan
liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa vuonna 2023 erääntyvän joukkovelkakirjalainansa vapaaehtoisesta täysimääräisestä lunastuksesta

04/04/2022

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

CapMan Oyj Pörssitiedote / Sisäpiiritieto
4.4.2022 klo 11.15

CapMan harkitsee kestävyystavoitteisiin sidotun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa vuonna 2023 erääntyvän joukkovelkakirjalainansa vapaaehtoisesta täysimääräisestä lunastuksesta

CapMan Oyj (”CapMan” tai ”Yhtiö”) harkitsee laskevansa liikkeeseen 40-50 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan, joka olisi Yhtiön ensimmäinen kestävyystavoitteisiin sidottu joukkovelkakirjalaina (”Uusi Joukkovelkakirjalaina”). Uuden Joukkovelkakirjalainan mahdollisen liikkeeseenlaskun on tarkoitus tapahtua lähitulevaisuudessa markkinatilanteen niin salliessa.

Uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun odotetaan tapahtuvan CapManin osoitteessa https://www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/debt-investors/ julkaiseman kestävyystavoitteisiin sidotun rahoituksen viitekehyksen mukaisesti. Uuden Joukkovelkakirjalainan tarjoaminen korostaa kestävän kehityksen olevan osa CapManin liiketoimintamallia ja sijoituksia.

Yhtiö ilmoittaa samanaikaisesti lunastavansa täysimääräisesti olemassa olevan vakuudettoman kiinteäkorkoisen vuonna 2023 erääntyvän joukkovelkakirjalainansa (ISIN: FI4000315676) (”Olemassa Oleva Joukkovelkakirjalaina”) sen ehtojen (”Lainaehdot”) 8.3-kohdan mukaisesti (”Vapaaehtoinen Täysimääräinen Lunastus”). Olemassa Oleva Joukkovelkakirjalaina on listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Olemassa Olevan Joukkovelkakirjalainan nykyinen yhteenlaskettu nimellismäärä on 31,52 miljoonaa euroa.

CapMan aikoo käyttää Uudesta Joukkovelkakirjalainasta saamansa varat Vapaaehtoisen Täysimääräisen Lunastuksen rahoittamiseen ja yleisiin yritysrahoitustarpeisiin. Vapaaehtoisen Täysimääräisen Lunastuksen suorittamisen edellytyksenä on onnistunut Uuden Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku ja se, että Yhtiö vastaanottaa Uuden Joukkovelkakirjalainan tuotot (”Lunastusehto”). Edellyttäen, että Lunastusehto täyttyy tai CapMan luopuu siitä, Yhtiö lunastaa Olemassa Olevan Joukkovelkakirjalainan kokonaisuudessaan 27.4.2022 (”Lunastuspäivä”). Lunastuspäivänä CapMan maksaa Olemassa Olevan Joukkovelkakirjalainan haltijoille lunastushinnan, joka on jokaiselle velkakirjalle 101,031 prosenttia sen nimellismäärästä, sekä lunastettavalle nimellismäärälle kertyneen ja maksamattoman koron Lainaehtojen mukaisesti.

Tämä tiedote on ilmoitus Olemassa Olevan Joukkovelkakirjalainan velkakirjojen haltijoille Olemassa Olevan Joukkovelkakirjalainan Vapaaehtoisesta Täysimääräisestä Lunastuksesta sen Lainaehtojen mukaisesti.

Mikäli Lunastusehto ei ole toteutunut tai siitä ei ole luovuttu viimeistään Lunastuspäivänä, Olemassa Olevaa Joukkovelkakirjalainaa ei lunasteta ja koron kertyminen jatkuu Lainaehtojen mukaisesti.

OP Yrityspankki Oyj toimii Uuden Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun yksinomaisena pääjärjestäjänä ja yksinomaisena neuvonantajana kestävyystavoitteisiin sidotun rahoituksen viitekehykseen liittyen.

Lisätietoja:

CAPMAN OYJ

Linda Tierala,
Johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com/fi

Tietoja CapManista

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä yli 4,5 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Olemme sitoutuneita asettamaan tavoitteita hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan sekä analyysi-, raportointi- ja back office -palvelut. CapManin palveluksessa on noin 160 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien.

Tärkeitä tietoja

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä CapManin arvopapereita. Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän Uuden Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua koskevan materiaalin jakelu tietyissä valtioissa voi olla lain mukaan kiellettyä tai sitä voi olla rajoitettu. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Uuden Joukkovelkakirjalainan rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi, tai muutoin Uuden Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseksi yleisölle missään valtiossa. Mikäli CapMan päättää edetä Uuden Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskussa, Uuteen Joukkovelkakirjalainaan liittyvä tarjousdokumentaatio voidaan ottaa vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja edellä viitatun tarjousdokumentaation haltuunsa, odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja edellä viitattua tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi lain mukaisia toimia. Erityisesti tätä tiedotetta tai edellä viitattua tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa valtiossa missä Uuden Joukkovelkakirjalainan tarjoaminen ei olisi sallittua, eikä tätä tiedotetta tai mitään materiaaleja liittyen Uuden Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuun saa lähettää henkilöille yllä mainituissa valtioissa.

Uutta Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Uutta Joukkovelkakirjalainaa ei saa tarjota tai myydä, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tässä tiedotteessa ja kaikissa Uuden Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseen liittyvissä materiaaleissa esitetyt tiedot ovat suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain, muutoksineen, pykälän 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Määräyksen 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) kohtien mukaisille henkilöille, taikka muille henkilöille, joille asiakirjat voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt joihin on viitattu ”relevantti henkilö”). Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.