Skip to content

CapMan Oyj:n osavuosikatsaus kaudelta 1–3 2022

28/04/2022

CapMan Oyj pörssitiedote / osavuosikatsaus
28.4.2022 klo 8.00

CapMan Oyj:n osavuosikatsaus kaudelta 1–3 2022

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat 1–3 2022:

  • Konsernin liikevaihto oli 14,2 milj. euroa 1.1.–31.3.2022 (11,3 milj. euroa 1.1.–31.3.2021), kasvua 26 prosenttia.
  • Konsernin liikevoitto oli 18,9 milj. euroa (10,1 milj. euroa), kasvua 86 prosenttia.
  • Hallinnointiliiketoiminnan liikevaihto oli 11,7 milj. euroa (9,0 milj. euroa). Liikevoitto oli 4,4 milj. euroa (2,5 milj. euroa).
  • Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 2,5 milj. euroa (2,3 milj. euroa). Liikevoitto oli 1,4 milj. euroa (1,2 milj. euroa).
  • Sijoitustoiminnan liikevoitto oli 14,5 milj. euroa (7,9 milj. euroa).
  • Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake oli 8,3 senttiä (4,7 senttiä).
  • Hallinnoitavat pääomat olivat 4,7 mrd euroa 31.3.2022, kasvua 851 milj. euroa viimeisen 12 kuukauden aikana.

Tämä tiedote on tiivistelmä CapManin osavuosikatsauksesta kaudelta 1.1.–31.3.2022. Osavuosikatsaus taulukkoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla CapManin verkkosivuilla osoitteessa https://www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/taloudelliset-katsaukset/.

Toimitusjohtajan kommentti:

”Turbulentista maailmantilanteesta huolimatta vuosi 2022 alkoi CapManin osalta vahvasti. Vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 14,2 miljoonaa euroa, kasvua yli 25 prosenttia viime vuoden vastaavasta neljänneksestä, ja liikevoitto oli 18,9 miljoonaa euroa, kasvua yli 85 prosenttia. Kaikkien liiketoimintasegmenttien kannattavuus parani viime vuodesta. Positiivisen kehityksen ajureita ovat vahvana jatkunut kansainvälinen varainhankinta, tasaisesti paraneva palkkiotuottojen kannattavuus, onnistunut pitkäaikainen arvonluontityö ja hyvin toteutuneet viimeaikaiset irtautumiset. CapManin näkymät pysyvät vahvoina aiempaa epävarmemmasta yleisestä markkinatilanteesta huolimatta.

Hallinnoitavat pääomat olivat vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen lopussa 4,7 miljardia euroa ja ne kasvoivat 22 prosenttia vuodentakaisesta tilanteesta. Olemme kuluneen vuoden ensimmäisen neljän kuukauden aikana keränneet uutta pääomaa yli 300 miljoonaa euroa ja useat käynnissä olevat varainkeruuhankkeet etenevät suunnitelmiemme mukaisesti. Sijoittajakysyntä on säilynyt vahvana ja odotamme kasvun hallinnoitavissa pääomissa jatkuvan loppuvuoden aikana.

Palkkiotuottoihin perustuva kannattavuus on vakaata ja ennustettavaa ja se on kasvanut keskimäärin noin 50 prosenttia vuodessa viimeisen neljän vuoden aikana uudelle ennätystasolle. Odotamme palkkiotuottoihin perustuvan kannattavuuden kasvun jatkuvan vahvana tämän ja tulevien vuosien aikana, erityisesti kasvavien hallinnoitavien pääomien ja hyvin kehittyvän palveluliiketoiminnan ansiosta.

Voitonjako-osuustuottojen osuus CapManin tulonmuodostuksessa on kasvussa. Nordic Real Estate -rahasto siirtyi voitonjakoon vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja Growth Equity 2017 -rahasto lähestyy voitonjakoa vuoden toisen neljänneksen aikana. Näissä molemmissa rahastoissa on jäljellä useita kohteita, joista irtauduttaessa kertyisi voitonjako-osuustuottoja. Tämän lisäksi usea rahasto on lähellä voitonjakoa ja odotamme osan niistä siirtyvän voitonjakoon seuraavan 12 kuukauden aikana.

Pitkään jatkunut arvonluontityö oli erittäin onnistunutta myös alkuvuonna. Tasesijoitustemme käyvät arvot nousivat 14,7 miljoonaa euroa vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä. Positiivinen kehitys oli laajamittaista ja kaikki aktiiviset strategiamme vaikuttivat tulokseen myönteisesti. Ulkopuolisten rahastojen positiivinen arvonmuutos oli alkuvuonna merkittävä erityisesti venture capital -rahastoissa toteutuneiden rahoituskierrosten ja osittaisten irtautumisten johdosta.

Russia-rahastojen hallinnointiliiketoiminta lopetettiin vuonna 2019. Tämän vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä kirjasimme vielä jäljellä olleet omat tasesijoituksemme vanhoissa CapMan Russia-rahastoissa kokonaan alas. Nyt tehtyjen alaskirjausten jälkeen CapManin taseessa ei ole enää suoraa operatiivista Venäjä-riskiä. Aktiivisissa strategioissamme tai kohdeyhtiöissämme ei myöskään ole merkittäviä suoria yhtymäkohtia Ukrainaan tai Venäjälle.

Taseemme ja likviditeettimme ovat vahvat. Vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen lopussa omavaraisuusasteemme oli 48 prosenttia ja likvidit varat olivat 60 miljoonaa euroa. Vuodelta 2021 jaetaan osinkoa ja pääomanpalautusta osakkeenomistajille yhteensä 15 senttiä per osake, mikä kasvattaa varojenjakoa yhdeksättä peräkkäistä vuotta. Ensimmäinen erä, 8 senttiä, jaettiin maaliskuussa ja toinen erä, 7 senttiä, maksetaan syyskuussa.

Yhtiömme vahvaa rahoitustilannetta tukee entisestään 40 miljoonan euron kestävyystavoitteisiin sidottu joukkovelkakirjalaina. Laina oli lajissaan ensimmäinen Suomessa. Kestävyys on keskeinen osa CapManin strategiaa, joten joukkovelkakirjalainan rahoituskustannusten yhdistäminen kestävyystavoitteisiin on luontainen askel tällä polulla.

CapManin arvonluontityö ja kumppanuus rahastosijoittajien kanssa on pitkäaikaista eikä vallitseva geopoliittinen ja yleinen markkinaepävarmuus ole toistaiseksi vaikuttanut merkittävästi liiketoimintaamme. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kuitenkin järkyttänyt pohjoismaisia arvojamme syvästi. Tuemme konfliktissa Ukrainaa ja tuomitsemme Venäjän aggression. Vaikka olen hyvin tyytyväinen CapManin viimeaikaiseen kehitykseen ja alkuvuoden tulokseen, ajatuksemme ovat nyt ensisijaisesti Ukrainan kansan luona ja toivomme pikaista päätöstä tähän koko Eurooppaa koskettavaan sotaan.”

Joakim Frimodig

toimitusjohtaja, CapMan Oyj

Avainlukuja

MEUR 1-3/22 1-3/21
Liikevoitto 18,9 10,1
Katsauskauden tulos 13,4 7,8
Osakekohtainen tulos, senttiä 8,5 4,8
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 8,3 4,7
% 31.3.22 31.3.21
Oman pääoman tuotto, % p.a. 44,0 29,2
Omavaraisuusaste, % 47,8 45,5

Taloudelliset tavoitteet

CapManin tavoitteena on jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa osakkeenomistajilleen.

Hallinnointi- ja palveluliiketoiminnan yhteenlaskettu kasvutavoite on keskimäärin yli 10 prosenttia vuodessa. Oman pääoman tuottotavoite on keskimäärin yli 20 prosenttia vuodessa. Yhtiön tavoitteena on, että omavaraisuusaste on yli 60 prosenttia.

CapMan pitää näkymäarvio vuodelle 2022 muuttumattomana

CapMan odottaa saavuttavansa taloudelliset tavoitteet asteittain ja avainluvuissa odotetaan vuositason vaihtelua liiketoiminnan luonne huomioiden. CapMan arvioi hallinnoitavien pääomien kasvavan vuoden 2022 aikana. Tavoitteenamme on Hallinnointi- ja Palveluliiketoimintojen yhteenlasketun kannattavuuden paraneminen. Arviot eivät sisällä mahdollisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

CapManin hallinnoitavilta rahastoilta saatavilla voitonjako-osuustuotoilla sekä CapManin sijoitusten tuotoilla on merkittävä vaikutus CapManin kokonaistulokseen. Sijoituskohteiden liiketoiminnan kehityksen sekä kohteista irtautumisen lisäksi monet muut sijoituskohteista tai CapManista riippumattomat tekijät vaikuttavat CapManin kokonaissijoitusten käypien arvojen kehitykseen sekä voitonjako-osuustuottojen määrään ja ajoitukseen.

CapManin tavoitteena on pitkän aikavälin tulosparannus, huomioiden kuitenkin liiketoiminnan luonteeseen liittyvät vuositason vaihtelut. Näistä sekä muista yllä kuvatuista syistä CapMan ei anna numeerisia ennusteita vuodelle 2022.

Tiedotustilaisuuden webcast tänään klo 9.30

CapMan esittelee tuloksen klo 9.30 alkavassa tiedotustilaisuudessa, joka on seurattavissa webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://capman.videosync.fi/2022-q1-results/. Tilaisuuden kieli on englanti. Tilaisuuden taltiointi on saatavilla yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen.

Helsinki 28.4.2022

CAPMAN OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Atte Rissanen, talousjohtaja, CapMan Oyj, puh. 050 040 5732

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com/fi

Liite: CapMan Oyj 1-3 2022 osavuosikatsaus

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä yli 4,7 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Olemme sitoutuneita asettamaan tavoitteita hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan sekä analyysi-, raportointi- ja back office -palvelut. CapManin palveluksessa on noin 180 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi