Skip to content

CapMan Oyj:n suunnattu maksuton osakeanti vuoden 2020 osakepalkkiojärjestelmän toteuttamiseksi

28/04/2022

CapMan Oyj pörssitiedote

28.4.2022 klo 7.55

CapMan Oyj:n suunnattu maksuton osakeanti vuoden 2020 osakepalkkiojärjestelmän toteuttamiseksi

CapMan Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus on 27.4.2022 päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista Yhtiön vuoden 2020 osakepalkkiojärjestelmän osittaisten palkkioiden osakkeina suoritettavan osuuden maksamista varten (”Osakeanti”). Osakeantipäätös perustuu Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2022 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Osakeannissa annetaan vastikkeetta yhteensä 1 437 675 kappaletta Yhtiön uusia osakkeita (”Uudet osakkeet”) osakepalkkiojärjestelmään kuuluville avainhenkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti. Yhtiön hallitus on lisäksi päättänyt, että osakepalkkiojärjestelmän perusteella maksettavat palkkiot suoritetaan osittain rahana, jolla katetaan avainhenkilöille palkkioista aiheutuvia henkilökohtaisia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Uudet osakkeet on tarkoitus rekisteröidä kaupparekisteriin arviolta 4.5.2022, ja ne tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet kyseisestä päivästä alkaen. Yhtiön tarkoituksena on hakea Uusien osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle arviolta 5.5.2022.

Yhtiö tiedotti 16.3.2022 hallituksen päättäneen uudesta sijoitukseen perustuvasta pitkän aikavälin kannustinohjelmasta ja vuoden 2020 kannustinohjelman osittain aikaistetusta maksusta. Lisätietoja osakepalkkiojärjestelmästä löytyy Yhtiön 4.2.2020 ja 16.3.2022 julkistamista pörssitiedotteista.

Uusien osakkeiden rekisteröimisen jälkeen Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 158 054 968 osaketta.

CAPMAN OYJ

Hallitus

Lisätietoja: 
Tiina Halmesmäki, general counsel, puh. 040 590 1043

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

Tietoa CapManista

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä yli 4,7 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Olemme sitoutuneita asettamaan tavoitteita hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan sekä analyysi-, raportointi- ja back office -palvelut. CapManin palveluksessa on noin 180 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi