Skip to content

CapMan Real Estate ja Jatke toteuttavat Museoviraston kokoelma- ja konservointikeskuksen laajennuksen Mastolassa

01/07/2022

CapMan Real Estate lehdistötiedote
1.7.2022 klo. 13.00

CapMan Real Estate ja Jatke toteuttavat Museoviraston kokoelma- ja konservointikeskuksen laajennuksen Mastolassa

CapMan Real Estate ja Jatke Toimitilat Oy ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen Museoviraston kokoelma- ja konservointikeskuksen saneerauksen ja laajennuksen toteuttamisesta Vantaan Hakkilaan. Kiinteistö Oy Mastolan Keskusvaraston hanke on jatkumo Jatkeen ja CapManin yhteistyölle alueella. Kyseessä on kiinteistön saneeraus- ja laajennushankkeen kolmas vaihe.

Kiinteistö Oy Mastolan keskusvarasto on CapMan Real Estaten hallinnoiman rahaston omistama, noin 40 000 m² kiinteistö, joka on alun perin toiminut logistiikkakeskuksena. Senaatti-kiinteistöt vuokrasi vuonna 2016 kiinteistöstä noin 16 000 m² tilat, jotka muutetiin nykyaikaiseksi kokoelma- ja konservointikeskukseksi ja vuokrattiin edelleen Museovirastolle. Jatkeen toteuttamat noin 7 000 m² lisätilat valmistuivat tammikuussa 2020 ja kasvattivat Suomen suurimman kokoelma- ja konservointikeskuksen tilat yli 20 000 m².

Hankkeen kolmannessa, kesäkuussa 2022 alkaneessa vaiheessa kokoelma- ja konservointikeskus laajenee jälleen. Jatke toteuttaa entisen logistiikkakeskuksen tiloihin noin 1 000 m2 laajuisen uudisosan, joka tulee palvelemaan kohteen asiakaspalvelutilana. Lisäksi Jatke saneeraa noin 11 000 m2 muita kohteessa olevia sisätiloja. Kaikki sisätilat muutetaan olosuhdehallituiksi kokoelmien säilytys- ja toimistotiloiksi. Museoviraston kokoelmien turvallinen ja pitkäaikainen säilyttäminen vaatii tasaista säilytyslämpötilaa ja kullekin esineryhmälle sopivaa ilman suhteellista kosteutta. Hankkeessa toteutetaan myös 13 000m2 laajuisen vesikaton peruskorjaus, jossa varaudutaan myös aurinkosähköpaneelien asentamiseen. Hankkeen kolmas vaihe valmistuu alkuvuodesta 2024.

”Olemme kehittäneet Mastolan kiinteistöä Museoviraston tarpeiden mukaisesti yhdessä Senaatti-kiinteistöjen ja Jatkeen kanssa jo useamman vuoden ajan, ja yhteistyö on sujunut erittäin hyvin. Nyt toteutettava saneeraus- ja laajennushanke kasvattaa Museoviraston käyttöön tulevaa vaativiin säilytystarpeisiin soveltuvaa pinta-alaa merkittävästi. Suunnitelmamme on ollut lisätä kiinteistön käyttöastetta yhteiskunnallisessa käytössä, ja projekti parantaa tilankäyttöä huomattavasti” sanoo CapMan Real Estaten partneri Juhani Erke.

”Tämän muutostyö- ja laajennushankkeen jälkeen kokoelmakeskuksen asiakaspalvelutilat saadaan kokoelmien säilytystilojen yhteyteen. Se parantaa laajojen kokoelmien saavutettavuutta alan tutkijoille ja sujuvoittaa asiakaspalvelua. Kohteessa on jo tällä hetkellä useiden museoiden kokoelmia, ja säilytyspalveluita voidaan muutostöiden jälkeen tarjota vielä laajemmin eri toimijoille. Koko kiinteistö siirtyy nyt kokoelma- ja konservointitoimintojen käyttöön, mikä mahdollistaa kohteen kehittämisen kulttuuriperintöalan yhteisenä tietopankkina ja ainutlaatuisena työyhteisönä, jossa ammattilaiset voivat jakaa hyviä käytäntöjä keskenään.”, kertoo Museoviraston projektipäällikkö Tomi Nikander.

”Jatke on ollut mukana Mastolan kiinteistön kehittämisessä eri vaiheissa sekä muutos- että korjausrakennusurakoissa. Hanke on hieno esimerkki pitkäjänteisestä yhteistyöstä asiakkaidemme kanssa. Yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka tuo toteutusmuotona edut niin käyttäjälle kuin kiinteistön omistajalle”, sanoo Jatke Toimitilat Oy:n korjausrakentamisyksikön johtaja Reima Liikamaa.

Lisätiedot:

Juhani Erke, partneri, CapMan Real Estate Suomen johtaja, +358 50 549 5104

Reima Liikamaa, yksikönjohtaja, korjausrakentaminen, Jatke Toimitilat Oy, +358 40 842 83 68

CapManista
CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä yli 4,7 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Olemme sitoutuneita asettamaan tavoitteita hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan sekä analyysi-, raportointi- ja back office -palvelut. CapManin palveluksessa on noin 180 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi

Jatkeesta
Vuonna 2009 perustettu Jatke on luotettava, kotimainen ja henkilöomisteinen rakennusyhtiö. Rakennamme ihmisille koteja ja työpaikkoja, joissa on hyvä olla ja elää. Urakoimme ja kehitämme toimitila-, asunto- ja saneerauskohteita. Jatke-konserniin kuuluvat Jatke Oy, Jatke Toimitilat Oy, Jatke Uusimaa Oy, Jatke Länsi-Suomi Oy, Jatke Pirkanmaa Oy ja Jatke Julkisivut Oy. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Kouvolassa. Jatkeella työskentelee 350 rakentamisen ammattilaista. Lue lisää: www.jatke.fi