Skip to content

CapMan julkistaa uuden strategiansa ja päivittää pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa – nostaa kasvutavoitetta, osinkopolitiikka pysyy ennallaan

07/09/2022

CapMan Oyj pörssitiedote / Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
7.9.2022 klo 08.30

CapMan julkistaa uuden strategiansa ja päivittää pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa – nostaa kasvutavoitetta, osinkopolitiikka pysyy ennallaan 

CapMan julkistaa uuden strategiansa ja päivittää pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa. CapManin visiona on olla vastuullisin pääomasijoittaja Pohjoismaissa. Yhtiön strategisena tavoitteena on kaksinkertaistaa yhtiön hallinnoitavat pääomat 10 miljardiin euroon seuraavan viiden vuoden aikana. Strategiapäivityksen seurauksena Hallinnointi- ja Palveluliiketoiminnan yhteenlaskettu vuotuinen kasvutavoite nostetaan keskimäärin yli 15 prosenttiin aikaisemmasta 10 prosentista. Tavoite jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa osakkeenomistajille pysyy ennallaan.

Strategian ytimessä on edelleen arvonluonti asiakkaille ja sen seurauksena arvonluonti osakkeenomistajille kasvun ja tuloskehityksen kautta. Kasvua haetaan ensisijaisesti nykyisistä sijoitusalueista ja tuotteista vahvojen sijoitustuottojen sekä laajenevan kansainvälisen sijoittajakunnan mahdollistamana. Yhtiön tavoitteena on lisäksi lanseerata uusia nykyvalikoimaa täydentäviä tuotteita listaamattomassa markkinassa. Yritysostot ja/tai -järjestelyt ovat jatkossa merkittävämpi osa yhtiön kasvustrategiaa. Vastuullisuus ohjaa kaikkea yhtiön toimintaa ja vastuullisuusstrategian onnistumista tullaan seuraamaan muun muassa kasvihuonepäästöjä, työtyytyväisyyttä ja johdon monimuotoisuutta kuvastavilla mittareilla.

Yhtiön taloudellisia tavoitteita on päivitetty vastaamaan uutta strategiaa:

  • Hallinnointi- ja palveluliiketoiminnan yhteenlaskettu kasvutavoite ennen voitonjako-osuustuottoja on keskimäärin yli 15 prosenttia vuodessa. (Aikaisemmin yli 10 prosenttia)
  • Oman pääoman tuottotavoite on keskimäärin yli 20 prosenttia vuodessa. (Tavoite pysyy ennallaan)
  • Tavoite omavaraisuusasteelle on yli 50 prosenttia. (Aikaisemmin yli 60 prosenttia)

Yhtiön osinkopolitiikan mukainen tavoite jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa osakkeenomistajilleen pysyy ennallaan.

Pääomamarkkinapäivä

CapMan esittää uuden strategiansa Helsingissä 7.9.2022 klo 13.00 (EEST) alkaen järjestettävässä pääomamarkkinapäivässä. Pääomamarkkinapäivän esityksiä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä tai tallenteena tilaisuuden jälkeen osoitteessa https://capman.videosync.fi/cmd-2022/. Esitysmateriaali on saatavilla tilaisuuden jälkeen CapManin verkkosivuilla osoitteessa www.capman.com/fi/cmd. Pääomamarkkinapäivän kieli on englanti.

CAPMAN OYJ

Hallitus

Lisätietoja: 
Joakim Frimodig, toimitusjohtaja, CapMan Oyj, p. 050 529 0665

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä yli 4,8 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Olemme sitoutuneita asettamaan tavoitteita hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan sekä analyysi-, raportointi- ja back office -palvelut. CapManin palveluksessa on noin 180 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi