Skip to content

Sisäpiiritieto: Pia Kållista CapMan Oyj:n toimitusjohtaja, Joakim Frimodig päätoimiseksi hallituksen puheenjohtajaksi; lisäksi nimityksiä johtoryhmässä

02/02/2023

CapMan Oyj
Pörssitiedote / Sisäpiiritieto / Muutokset johto/hallitus/tilintarkastus
2.2.2023 klo 7.55

Sisäpiiritieto: Pia Kållista CapMan Oyj:n toimitusjohtaja, Joakim Frimodig päätoimiseksi hallituksen puheenjohtajaksi; lisäksi nimityksiä johtoryhmässä

CapMan Oyj:n hallitus on päättänyt nimittää DI Pia Kållin (s. 1980) yhtiön toimitusjohtajaksi 15.3.2023 alkaen. Pia Kåll on toiminut vuodesta 2017 CapMan Buyout -tiimin vetäjänä ja CapManin johtoryhmän jäsenenä. Kåll on toiminut CapManilla vuodesta 2016 ja ennen tätä Outotecin johtoryhmän jäsenenä vastuussa strategiasta, markkinoinnista ja toimintojen kehittämisestä. Vuosina 2006–2013 hän toimi liikkeenjohdon konsulttina McKinsey&Companylla. Hän on Elisa Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2022.

Hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2017 toiminut Andreas Tallberg on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä yhtiön hallituksen jäseneksi.

CapMan Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023, että CapManin nykyinen toimitusjohtaja Joakim Frimodig valittaisiin yhtiön hallituksen jäseneksi. Ehdotus ilmenee kokonaisuudessaan pörssitiedotteella julkistettavassa yhtiökokouskutsussa.

Hallitukseen ehdolla olevat jäsenet ovat ilmoittaneet, että mikäli yhtiön yhtiökokous päättää hallituksen kokoonpanosta nimitystoimikunnan ehdotusten mukaisesti, valitsee hallitus keskuudestaan Frimodigin puheenjohtajaksi. Frimodig toimisi 15.3.2023 alkaen hallituksen päätoimisena puheenjohtajana ja hänen tehtäviinsä kuuluisivat muun muassa syyskuussa 2022 vahvistetun liiketoimintastrategian toimeenpano yhdessä toimitusjohtajan kanssa erityisesti merkittäviin kasvuhankkeisiin ja yritysjärjestelyihin liittyen.

CapMan Oyj vahvistaa johtoaan nimittämällä Johan Pålssonin, Anna Olssonin ja Antti Uusitalon yhtiön johtoryhmään 15.3.2023 alkaen. Vuodesta 2017 CapMan Buyout -tiimissä Co-Managing Partnerina toiminut ja pitkän pääomasijoituskokemuksen omaava Johan Pålsson vastaa jatkossa yhtiön Buyout-toiminnasta Managing Partnerina. Anna Olsson on johtanut yhtiön ESG-toimintoja syksystä 2021 ja jatkaa tässä roolissa myös johtoryhmän jäsenenä. Antti Uusitalon vastuulla on CapManin Special Situations -tiimi, jonka partnerina hän on toiminut vuodesta 2020. Nimitysten myötä johtoryhmän kokoonpano on entistä kansainvälisempi.

”Frimodig on toiminut erittäin menestyksekkäästi CapManin toimitusjohtajana vuodesta 2017. Tänä aikana yhtiön liikevaihto on yli kaksinkertaistunut, hallinnoitavat varat noin kaksinkertaistuneet ja osakkeenomistajien kokonaistuotto on ollut noin 20 prosenttia vuodessa. Yhtiöllä on syksyllä 2022 julkistettu uusi strategia, jonka tavoitteena on kaksinkertaistaa yhtiön hallinnoitavat pääomat viidessä vuodessa ja jonka linjaamaan suuntaan yhtiötä määrätietoisesti kehitetään ja kasvatetaan. Muutokset johtovastuissa vahvistavat strategian toimeenpanoa ja turvaavat osaltaan yhtiön järjestelmällistä kehitystä ja kasvua sekä jatkuvuutta. Niin Kåll kuin Frimodig antavat yhtiölle kokopäiväisen työpanoksensa”, sanoo Andreas Tallberg, hallituksen puheenjohtaja.

”Hallituksen näkemys on, että nämä roolimuutokset ovat johdonmukaisia ja hyödyttävät vahvasti yhtiötä. Haluan tässä yhteydessä kiittää Joakimia määrätietoisesta ja tuloksekkaasta työstä CapManin ja sen osakkeenomistajien hyväksi. Uskon, että Pian johdolla yhtiö jatkaa vahvaa suoritustaan”, jatkaa Tallberg.

”CapManin visiona on olla vastuullisin pääomasijoittaja Pohjoismaissa. Pia on juuri oikea henkilö luotsaamaan yhtiötä kohti tätä visiota tulevina vuosina ja olen erittäin ilahtunut, että hallitus on päätynyt häneen CapManin seuraavana toimitusjohtajana. Meillä on Pian kanssa selkeät roolijaot ja samalla myös saumaton yhteistyö, mistä molemmista yhtiö hyötyy suuresti”, toteaa Joakim Frimodig.

”Näkemykseni on, että aktiivinen omistajuus mahdollistaa taloudellisen menestymisen ja kokonaisvaltaisen vastuullisuuden edistämisen. Näin luomme arvoa rahastosijoittajille, osakkeenomistajille ja laajemmin yhteiskunnassa. Koen olevani etuoikeutettu saadessani mahdollisuuden johtaa tätä hienoa yhtiötä ja sen monipuolista ja taitavaa asiantuntijajoukkoa”, sanoo Pia Kåll.

CAPMAN OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA:

Andreas Tallberg, hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 700 2252

Joakim Frimodig, toimitusjohtaja, puh. 050 529 0665, joakim.frimodig@capman.com

Linda Tierala, sijoittajasuhteet, puh. 040 571 7895, linda.tierala@capman.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com

CapMan

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä noin viiden miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Olemme sitoutuneita asettamaan tavoitteita hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. Palveluliiketoimintaamme kuuluu hankinta- ja ostotoiminnan palvelut. CapManin palveluksessa on noin 190 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi