Skip to content

CapMan Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

15/03/2023

CapMan Oyj pörssitiedote 15.3.2023 klo 15.15

CapMan Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Joakim Frimodig valittiin CapMan Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi ja Mammu Kaario hallituksen varapuheenjohtajaksi kokouksessa, joka pidettiin tänään CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Frimodig toimii hallituksen päätoimisena puheenjohtajana.

Hallitus asetti keskuudestaan tarkastus- ja riskivaliokunnan sekä palkitsemisvaliokunnan, joiden jäseniksi valittiin:

Tarkastus- ja riskivaliokunta

  • Mammu Kaario (puheenjohtaja)
  • Johan Bygge
  • Catarina Fagerholm

Palkitsemisvaliokunta

  • Joakim Frimodig (puheenjohtaja)
  • Catarina Fagerholm
  • Olli Liitola

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallitus arvioi järjestäytymiskokouksessaan jäsenten riippumattomuutta yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Joakim Frimodigia lukuun ottamatta kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja Joakim Frimodigia ja Johan Hammarénia lukuun ottamatta kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Joakim Frimodig on ei-riippumaton yhtiöstä, koska hän on viimeisen kolmen vuoden aikana toiminut yhtiön toimitusjohtajana. Joakim Frimodig ja Johan Hammarén ovat ei-riippumattomia yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Silvertärnan Ab:sta, jonka hallituksen jäseniä he ovat.  Valiokuntien kokoonpanot täyttävät Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 riippumattomuusvaatimukset.

Lisätietoja:

Tiina Halmesmäki, general counsel, puh. 040 590 1043

CAPMAN OYJ

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com/fi

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä noin viiden miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Olemme sitoutuneita asettamaan tavoitteita hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. Palveluliiketoimintaamme kuuluu hankinta- ja ostotoiminnan palvelut. CapManin palveluksessa on noin 190 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi