Skip to content

CapMan Oyj:n suunnattu maksuton osakeanti osakepalkkiojärjestelmistä palkitsemisen toteuttamiseksi

28/04/2023

CapMan Oyj
Pörssitiedote / Osakkeiden kokonaismäärä ja kokonaisäänimäärä

28.4.2023 klo 7.55

CapMan Oyj:n suunnattu maksuton osakeanti osakepalkkiojärjestelmistä palkitsemisen toteuttamiseksi

CapMan Oyj (”Yhtiö”) on 27.4.2023 päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista Yhtiön osakepalkkiojärjestelmien palkkioiden osakkeina suoritettavan osuuden maksamista varten (”Osakeanti”). Osakeantipäätös perustuu Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2023 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Osakeannissa annetaan vastikkeetta yhteensä 794 419 kappaletta Yhtiön uusia osakkeita (”Uudet osakkeet”) vuoden 2020 osakepalkkiojärjestelmään kuuluville avainhenkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti sekä liittyen CapManin entisen toimitusjohtajan irrottamiseen vuoden 2022 ohjelmasta. Yhtiön hallitus on lisäksi päättänyt, että osakepalkkiojärjestelmän perusteella maksettavat palkkiot suoritetaan osittain rahana, jolla katetaan avainhenkilöille palkkioista aiheutuvia henkilökohtaisia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Osakeannin jälkeen Yhtiöllä on voimassa yksi sijoitukseen perustuva pitkän aikavälin kannustinohjelma: osakepalkkiojärjestelmä 2022. Lisätietoja osakepalkkiojärjestelmästä 2022 löytyy Yhtiön 16.3.2022 julkistamasta pörssitiedotteista.

Uudet osakkeet on tarkoitus rekisteröidä kaupparekisteriin arviolta 4.5.2023, ja ne tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet kyseisestä päivästä alkaen. Yhtiön tarkoituksena on hakea Uusien osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle arviolta 5.5.2023.

Uusien osakkeiden rekisteröimisen jälkeen Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 158 849 387 osaketta.

CAPMAN OYJ

Hallitus

Lisätietoja: 

Tiina Halmesmäki, general counsel, CapMan Oyj, puh. 040 590 1043

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

Tietoa CapManista

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä viiden miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Olemme asettaneet tavoitteita hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen 1,5°C skenaarion mukaisesti. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. Palveluliiketoimintaamme kuuluu hankinta- ja ostotoiminnan palvelut. CapManin palveluksessa on noin 180 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi