Skip to content

CapMan Infran kohdeyhtiö Skarta Energy toteuttaa Suomen suurimman aurinkopuiston Utajärvelle

07/12/2023

CapMan Infran kohdeyhtiö Skarta Energy on tehnyt yli 70 miljoonaan euron investointipäätöksen koskien Utajärven kuntaan Pohjois-Pohjanmaalle rakennettavaa aurinkopuistoa. Käytöstä poistetuille turvesuoalueille rakennettavan aurinkopuiston kapasiteetti on 102,5 MWp ja odotettu vuotuinen energiantuotanto 97 GWh. Suunnittelun, hankintojen ja rakentamisen sopimuskumppanina toimii NYAB. Projektin ensimmäinen vaihe, joka sisältää hankintoja ja valmistavia töitä, aloitetaan viipymättä. Puisto on tarkoitus ottaa käyttöön vaiheittain, siten että kokonaisuus on valmis vuoden 2026 ensimmäisen puoliskon aikana. 

Utajärvelle rakennettava aurinkopuisto on merkittävä osa Skarta Energyn tavoitetta operoida 800 MW edestä aurinkovoimaa seuraavan viiden vuoden aikana. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt hankkeelle 13,3 miljoonan euron suuruisen investointituen. Aurinkopuisto on tarkoitus liittää kantaverkkoon Fingridin kanssa aiemmin tehdyn liittymissopimuksen mukaisesti.

”Olemme innoissamme siitä, että Skarta Energy toteuttaa tämän uraauurtavan projektin. Tämä on Skarta Energyn kolmas investointipäätös CapMan Infran omistuksessa, ja on hienoa nähdä yhtiö aurinkovoimasektorin edelläkävijänä Suomessa. Yhtiö on hyvässä asemassa saavuttaakseen kunnianhimoisen vuodelle 2028 asetetun tavoitteensa, joka tukee välttämätöntä vihreää siirtymää ja lisää sähkön toimitusvarmuutta. Tämä projekti on osoitus Skarta Energyn tiimin vahvuuksista, sillä hanke on kehitetty entisille turvesuoalueille tiiviissä yhteistyössä kunnan kanssa”, kertoo Harri Halonen, Partner at CapMan Infra.

”Uusiutuvan energian riittävyys on ratkaisevassa roolissa varmistamassa suomalaisen teollisuuden uudistumisen, työpaikat ja yhteiskunnan hyvinvoinnin kehittymisen myös tulevaisuudessa. Nyt tehty investointipäätös on osoitus todellisesta aikeestamme vauhdittaa Suomen energiamurrosta ja merkittävä erityisesti tässä ajanhetkessä, jossa positiivisia investointipäätöksiä on saatu odottaa”, toteaa Vikke Saarelainen, Skarta Energyn varatoimitusjohtaja.

Hanketta on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä Utajärven kunnan ja Utajärven yrityspuiston sekä muiden kumppanien kanssa. Utajärvestä kehitetään resurssiviisasta kuntaa, mikä tarkoittaa resurssien kuten luonnonvarojen, raaka-aineiden ja energian käyttämistä ympäristön kannalta kestävästi ja ihmisten hyvinvointia edistävällä tavalla. Utajärvi kuuluu päästövähennyksiin sitoutuneiden kuntien ja muiden toimijoiden HINKU-verkostoon.

”Olemme valmistelleet tätä pitkään ja odottaneet tätä hetkeä. Investointipäätös on hyvin tärkeä Utajärven kunnalle. Tämä mahdollistaa monien muiden asioiden ja ilmiöiden syntymisen, muun muassa vedyn tuotannon ja jatkojalostuksen osalta, ja vahvistaa täten elinvoimaisuuttamme myös jatkossa. On ollut ilo tehdä yhteistyötä ja rakentaa hyvää kumppanuutta Skarta Energyn kanssa”, iloitsee Anne Sormunen, Utajärven kunnanjohtaja.

Lisätietoja:

Harri Halonen, Partner, CapMan Infra, p. +46 768 710 062

Tietoa Skarta Energystä

Skarta Energy kehittää uusiutuvan energian projekteja keskittyen ensisijaisesti Suomessa sijaitseviin aurinkovoimahankkeisiin. Yhtiön strategiana on rakentaa voimalaitoksia ja toimia riippumattomana sähköntuottajana. Skarta Energyllä on ainutlaatuinen ja kokenut tiimi jolla hyvät kasvuedellytykset sekä suunnitteilla useita, eri kehitysvaiheissa olevia aurinkovoimahankkeita, joiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti ylittää 1,0 GW. Skarta Energy on NYAB Oyj:n ja CapMan Infran yhteisyritys, jossa CapMan Infra pääomistajana. NYAB Oyj perusti yhtiön alkujaan vuonna 2021.

Tutustu Skarta Energyn toimintaan täältä.

Kuva: Skarta Energy