Skip to content

CapMan Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

27/03/2024

CapMan Oyj pörssitiedote
27.3.2024 klo 15.00

CapMan Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Joakim Frimodig valittiin CapMan Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi ja Mammu Kaario hallituksen varapuheenjohtajaksi kokouksessa, joka pidettiin tänään CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Frimodig toimii hallituksen päätoimisena puheenjohtajana.

Hallitus asetti keskuudestaan tarkastus- ja riskivaliokunnan sekä palkitsemisvaliokunnan, joiden jäseniksi valittiin:

Tarkastus- ja riskivaliokunta

  • Mammu Kaario (puheenjohtaja)
  • Johan Bygge
  • Catarina Fagerholm

Palkitsemisvaliokunta

  • Joakim Frimodig (puheenjohtaja)
  • Catarina Fagerholm
  • Olli Liitola

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallitus arvioi järjestäytymiskokouksessaan jäsenten riippumattomuutta yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Joakim Frimodigia lukuun ottamatta kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja Joakim Frimodigia, Johan Hammarénia ja Olli Liitolaa lukuun ottamatta kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Joakim Frimodig on ei-riippumaton yhtiöstä, koska hän on viimeisen kolmen vuoden aikana toiminut yhtiön toimitusjohtajana ja toimii yhtiön hallituksen päätoimisena puheenjohtajana. Joakim Frimodig, Johan Hammarén ja Olli Liitola ovat ei-riippumattomia yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Silvertärnan Ab:sta, jonka hallituksen jäseniä he ovat.  Valiokuntien kokoonpanot täyttävät Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 riippumattomuusvaatimukset.

Yhteystiedot:

Tiina Halmesmäki, general counsel, puh. 040 590 1043

CAPMAN OYJ
JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

CapMan

www.capman.com/fiCapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä yli 5 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille mahdollistamalla muutoksia rahastojemme sijoituskohteissa. Esimerkkinä tästä olemme asettaneet tavoitteita hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen 1,5°C skenaarion mukaisesti ja sitoutuneet nettonollapäästöihin vuoteen 2040 mennessä. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat kiinteistö-, infrastruktuuri- ja luonnonvarasijoittamisen, sekä vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. Palveluliiketoimintaamme kuuluu hankinta- ja ostotoiminnan palvelut. CapManin palveluksessa on noin 200 ammattilaista Helsingissä, Jyväskylässä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi