Skip to content

CapMan Oyj:n suunnattu maksuton osakeanti osakepalkkio-ohjelman palkitsemisen toteuttamiseksi

03/05/2024

CapMan Oyj
Pörssitiedote / Osakkeiden kokonaismäärä ja kokonaisäänimäärä
3.5.2024 klo 7.55

CapMan Oyj:n suunnattu maksuton osakeanti osakepalkkio-ohjelman palkitsemisen toteuttamiseksi

CapMan Oyj:n hallitus on 2.5.2024 päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista, jolla maksetaan CapManin vuoden 2022 osakepalkkio-ohjelmasta toteutuneita osakepalkkioita (”Osakeanti”). Palkkio ansaittiin pohjautuen osakkeen kokonaistuottoon 2022 osakepalkkio-ohjelman ensimmäisellä ansaintajaksolla, joka alkoi 1.4.2022 ja päättyi 31.3.2023. Osakeantipäätös perustuu Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2024 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Osakeannissa annetaan vastikkeetta yhteensä 356 062 kappaletta Yhtiön uusia osakkeita (”Uudet osakkeet”) osakepalkkio-ohjelman piirissä oleville avainhenkilöille ohjelman ehtojen mukaisesti. Yhtiön hallitus on lisäksi päättänyt, että osakepalkkio-ohjelman perusteella maksettavat palkkiot suoritetaan osittain rahana, jolla katetaan avainhenkilöille palkkioista aiheutuvia henkilökohtaisia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Uudet osakkeet on tarkoitus rekisteröidä kaupparekisteriin arviolta 7.5.2024, ja ne tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet kyseisestä päivästä alkaen. Yhtiön tarkoituksena on hakea Uusien osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle arviolta 8.5.2024 alkaen.

Uusien osakkeiden rekisteröimisen jälkeen CapManin osakkeiden kokonaismäärä on 176 878 210 osaketta.

Yhtiöllä on voimassa yksi osallistujan henkilökohtaiseen sijoitukseen perustuva pitkän aikavälin kannustinohjelma eli osakepalkkio-ohjelma 2022. Lisätietoja osakepalkkio-ohjelmasta löytyy Yhtiön 16.3.2022 julkistamasta pörssitiedotteesta ja Yhtiön verkkosivuilta https://capman.com/fi/osakkeenomistajat/osake-omistajat/kannustinjarjestelmat/.

CAPMAN OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Tiina Halmesmäki, general counsel, CapMan Oyj, puh. 040 590 1043

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

Tietoa CapManista

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä yli 5 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille mahdollistamalla muutoksia rahastojemme sijoituskohteissa. Esimerkkinä tästä olemme asettaneet tavoitteita hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen 1,5°C skenaarion mukaisesti ja sitoutuneet nettonollapäästöihin vuoteen 2040 mennessä. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat kiinteistö-, infrastruktuuri- ja luonnonvarasijoittamisen, sekä vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. Palveluliiketoimintaamme kuuluu hankinta- ja ostotoiminnan palvelut. CapManin palveluksessa on noin 200 ammattilaista Helsingissä, Jyväskylässä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi