Skip to content

Emilia Åberg on nimitetty CapMan for Good ja Tukikummit -säätiöiden toimitusjohtajaksi

24/06/2024

CapMan lehdistötiedote
24 kesäkuuta 2024 klo 14:30

Emilia Åberg on nimitetty CapMan for Good ja Tukikummit -säätiöiden toimitusjohtajaksi

CapMan for Good -säätiö ja Tukikummit-säätiö ovat yhdessä nimittäneet Emilia Åbergin uudeksi toimitusjohtajakseen. Emilia tuo säätiöön yli 15 vuoden kokemuksen markkinoinnista sekä hyväntekeväisyysprojektien parissa työskentelystä. Emilia aloittaa roolissaan tuettuaan jo kevään aikana säätiön onnistunutta #Steps4Tukikummit-kampanjaa.

CapMan hallinnoi kahta säätiötä: CapMan for Good -säätiötä ja Tukikummit-säätiötä. Nämä kaksi säätiötä ovat tehneet töitä tukeakseen syrjäytymisvaarassa olevia nuoria sekä lisätäkseen hyvinvointia yhteiskunnassa, pääasiassa Suomessa. CapMan jatkaa säätiöille asettamiensa kunnianhimoisten tavoitteiden toteuttamista ja näiden säätiöiden kehittämistä edelleen ja täyteen potentiaaliinsa Pohjoismaissa.

Uuteen vaiheeseen siirtyminen säätiöissämme vaatii uusia ammattimaisia työkaluja ja resursseja. CapMan on iloinen toivottaessaan Emilia Åbergin tervetulleeksi molempien säätiöiden toimitusjohtajaksi Maija Ilmoniemen luopuessa tehtävästään.

Emilia on moniosaaja, jolla on yli 15 vuoden kokemus globaalista markkinoinnista. Hän on luonut vaikutusta ja tarkoitusta monien hyväntekeväisyysprojektien kautta ja työskennellyt monipuolisten yritysperustajien ja innovaattorien kanssa. Hänen työssään ja projekteissaan on ollut yhteinen teema: ihmisten yhdistäminen ja suuremman tavoitteen eteen työskentely. Tämä tekeminen jatkuu Emilian uudessa tehtävässä, hänen taistellessaan nuorten syrjäytymistä vastaan säätiöidemme kautta.

”Olen hyvin iloinen voidessani toivottaa Emilian tervetulleeksi CapManille sekä CapMan for Good ja Tukikummit -säätiöiden pariin. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa on entistä tärkeämpää laajentaa vaikutuspiiriämme ja käyttää kykyämme luoda positiivista vaikutusta yhteiskunnassa tukemalla nuoria sekä hyvinvointia ja yrittäjyyttä laajemmin. Emilia on empaattinen, ratkaisukeskeinen ja läsnä oleva toimija säätiöissämme, ja hän auttaa meitä viemään ne seuraavalle tasolle ja laajentamaan vaikutustamme. Haluan myös osoittaa lämpimät kiitokseni Maija Ilmoniemelle hänen tärkeästä työstään säätiöiden kehityksessä, ja toivotan hänelle kaikkea hyvää tuleviin pyrkimyksiinsä”, sanoo CapMan for Goodin ja Tukikummit-säätiöiden hallituksen puheenjohtaja Joakim Frimodig.

”Minulle on kunnia saada työskennellä näiden kahden merkittävän historian ja potentiaalin omaavan säätiön hyväksi. Tämä rooli tuo mukanaan paljon vastuuta ja velvollisuutta nuorisoamme kohtaan, ja kannan sen ylpeydellä ja huolella”, kommentoi Emilia Åberg, Tukikummit- ja CapMan for Good -säätiöiden toimitusjohtaja.

Emilia Åberg on nimitetty Chapman for Good ja Tukikummit -säätiöiden toimitusjohtajaksi. Emilia aloitti virallisesti tehtävässään 6. kesäkuuta 2024, työskennellen osa-aikaisesti (50 %) CapManin Helsingin toimistolla.

Tukikummit säätiöstä

Tukikummit-säätiö perustettiin vuonna 2007 Sauli Niinistön, Sari Baldaufin, Björn Wahlroosin ja Hjallis Harkimon yhteisestä huolesta sellaisten nuorten puolesta, jotka ovat vaarassa pudota yhteiskunnan ulkopuolelle. Säätiö lahjoittaa rahaa apua tarvitseville nuorille harrastustoimintaan ja opiskeluun. CapMan Oyj on keskittänyt hyväntekeväisyystyönsä Tukikummeille jo kahdeksan vuoden ajan. Vuonna 2023 se otti entistäkin aktiivisemman roolin Tukikummien toiminnassa ryhtymällä rahoittamaan sen operatiivista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa merkittävästi lahjoitusten määrää ja tuen saajien joukkoa. https://tukikummit.fi/

CapMan for Good säätiöstä

Säätiön tarkoituksena on yrittäjyyttä, kouluttautumista tai muuta toimeliaisuutta tukemalla edistää sosiaalisista, terveydellisistä tai muista olosuhteista johtuen avun tarpeessa olevien tahojen hyvinvointia. Käytännössä säätiö järjestää ja koordinoi yksittäisiä projekteja ja kampanjoita, joihin CapManin henkilöstö ja muut sidosryhmät voivat osallistua ja jakaa osaamistaan ​​ja aikaansa. Visiona on laajentaa pro bono -toimintaa kaikissa CapManin toimistoissa ja tarjota kaikille CapManlaisille mahdollisuus osallistua hyvän tekemiseen osallistumalla moninaisiin toimiimme. https://www.capmanforgood.org/

CapManista

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä 5,7 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille mahdollistamalla muutoksia rahastojemme sijoituskohteissa. Esimerkkinä tästä olemme asettaneet tavoitteita hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen 1,5°C skenaarion mukaisesti ja sitoutuneet nettonollapäästöihin vuoteen 2040 mennessä. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat kiinteistö-, infrastruktuuri- ja luonnonvarasijoittamisen, sekä vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. Palveluliiketoimintaamme kuuluu hankinta- ja ostotoiminnan palvelut. CapManin palveluksessa on noin 200 ammattilaista Helsingissä, Jyväskylässä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi