Skip to content

Mezzanine-sijoitusten ja rahastojen rahastojen pioneeri

02/05/2019

CapMan ounastelee pääomarahastoihin sijoittavien rahastojen potentiaalin ja on mukana perustamassa Access Capital Partnersia, joka laajentaa instituutioiden mahdollisuuksia hajauttaa sijoituksiaan pääomasijoitusluokassa entisestään. Nykyään Access Capital Partners on johtava eurooppalaisiin pääomarahastoihin sijoittava taho.

CapMan laajentaa toimintaansa mezzanine-sijoituksiin, jonka myötä yhä useampi suomalainen eläkevakuutusyhtiö tulee ensimmäistä kertaa sijoittajaksi CapManin rahastoihin. Tuotteesta tulee hitti ja CapManin hallinnoitavat pääomat kasvavat yli 400 milj. markkaan eli noin 70 milj. euroon. Vuoden loppuun mennessä CapMan työllistää 30 työntekijää.