Skip to content

CapMan ja Nexit vauhdittavat Handwisen kasvua

04/12/2000

Pääomasijoittajat CapMan ja Nexit Ventures sijoittivat mobiilin Internetin alalla toimivaan Handwise Oy:öön. Handwise tulee käyttämään sijoittajilta hankkimansa rahoituksen nopeaan kasvuun, rekrytointeihin ja omien teknologioiden jatkokehitykseen. Ensimmäisen sijoitusvaiheen jälkeen CapManin hallinnoimat rahastot omistavat Handwise Oy:stä 22% ja Nexit Venturesin hallinnoimat rahastot 9,4%. Pääomasijoittajilla on mahdollisuus nostaa omistusosuutensa yhteensä 47%:iin Handwise Oy:stä.

Handwise suunnittelee ja toteuttaa Palm-, EPOC- ja Pocket PC- taskumikroissa toimivia, langattomasti Internetiä hyödyntäviä mobiilisovelluksia ja sovelluksia tukevia teknologioita.

– WAPin kaltaiset selainteknologiaan perustuvat palvelut eivät aina vastaa käyttäjien tarpeita. Tietoa älykkäästi käsittelevät ja verkkoyhteydestä riippumatta toimivat sovellukset antavat liikkuvalle käyttäjälle huomattavasti enemmän. Nykyiset taskumikrot ovat tulevien matkaviestimien prototyyppejä. Nyt on oikea aika ryhtyä suunnittelemaan ja toteuttamaan langattomiin verkkoihin edistyksellisiä palveluja, sanoo Handwise Oy:n teknologiajohtaja Juha Kankaanpää.

– Valitsimme CapManin ja Nexit Venturesin, koska pääomasijoittajien osaaminen ja toimialaamme liittyvä kokemus sekä kansainväliset yhteydet vakuuttivat, sanoo Handwise Oy:n toimitusjohtaja Jarkko Sipilä.

– Jaoimme Handwisen kanssa saman vision mobiilin internetin mahdollisuuksista. Uskomme, että yhtiöllä on erinomaiset edellytykset toimia tämän markkinan suunnannäyttäjänä luomalla uusia, innovatiivisia palvelukonsepteja. Lisäksi Handwise on lyhyessä ajassa onnistunut vakuuttamaan asiakkaansa teknologisesta osaamisestaan, sanoo sijoitusjohtaja Jari Talvinen CapManista.

-Yhtiö on kehittynyt merkittäväksi osaajaksi ja yhtiössä on syntynyt vankka näkemys kämmenmikrojen mahdollisuuksista monipuolisina mobiilin internetin hyödyntäjinä. Lisäksi yhtiöllä on vahva management-tiimi. Yhdysvaltain toimintomme tarjoavat yhtiölle arvokkaita lisäkontakteja, kertoo partneri Antti Hannula Nexit Venturesista.