Skip to content

CapMan osakkaaksi osaamisen kehittämisen järjestelmiä tuottavaan Talent Codeen

15/12/2000

Pääomasijoitusyhtiö CapMan Capital Management Oy on sopinut sijoituksesta Talent Code Oy:öön, joka suunnittelee ja kehittää verkko-oppimisen (eLearning), osaamisen hallinnan ja kehittämisen (HRD) sekä johtamisen (eManagement) verkkopohjaisia järjestelmiä.

Talent Coden osakkaita ovat CapManin (20 %) lisäksi Talent Partners Oy ja sen avainhenkilöt (45 %) sekä yhtiön toimiva johto ja henkilökunta (35 %). Hallituksen puheenjohtajana toimii Suomen eturivin yritysjohdon konsultteihin kuuluva Kari Kasanen, joka on myös Talent Partnersin hallituksen puheenjohtaja. Muita hallituksen jäseniä ovat Senior Partner Jouko Hannus Talent Partnersista sekä Talent Coden toimitusjohtajana toimiva menestyksekkään IT-uran tehnyt Kari Savolainen. CapManin Senior Advisor Timo Tiihonen toimii hallituksen erityisneuvonantajana erityisesti kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä.

Talent Code, jonka nimi muodostuu sanoista competence development, on perustettu kuluvan vuoden syyskuussa, ja yrityksen palveluksessa on tällä hetkellä 20 henkilöä. Yhtiö toimii tiiviissä yhteistyössä Talent Partnersin kanssa, jonka palveluksessa on noin 60 johdon konsultoinnin, kehittämisen ja valmennuksen asiantuntijaa.

”Toimialasta riippumatta menestyminen perustuu yhä enemmän osaamiseen ja muutoksien tehokkaaseen läpivientiin. Uskomme, että voimme verkkoteknologian avulla auttaa näissä keskeisissä menestystekijöissä,” hallituksen puheenjohtaja Kari Kasanen sanoo.

”Verkko-oppiminen ja osaamisen kehittämisen ratkaisut ovat selkeä tulevaisuuden kasvuala, sillä jatkossa yhä useampi menestyvä yritys kouluttaa työntekijöitään systemaattisesti läpi koko työuran. Talent Coden toiminnassa yhdistyvät optimaalisella tavalla vahva liikkeenjohto, pitkä kokemus verkkopedagogiikasta ja vankka ohjelmisto-osaaminen, partneri Petri Saavalainen CapManista arvioi.

Talent Code Oy:n toimitusjohtajan Kari Savolaisen mukaan uusi pääoma sijoitetaan innovatiivisten verkkopohjaisten tuotteiden kehittämiseen ja kasvuun.

”Merkittäviä asiakaskohtaisia järjestelmäprojekteja meillä on jo nyt resursseihin nähden sopivasti. Tavoitteenamme on kasvaa 60-80 henkilön kokoon reilussa vuodessa. Tuotekehitykseen siirretään ja palkataan kymmenkunta henkilöä. Osa tuotekehityksestä voidaan myös teettää muualla tai hankkia kumppanuuksia solmimalla. Yhdistämämme teknologian ja Talent Partnersin tietotaidon yritysten menestystä tukeviksi IT-ratkaisuiksi”, Savolainen tähdentää.