Skip to content

CapMan Oyj:n ja Vestcap Oyj:n sulautumisesite/tarjousesite

01/12/2000

Vestcapin osakkeenomistajista tulee Sulautumisen voimaantullessa CapManin osakkeenomistajia siten, että heille annetaan CapMa-nin B-sarjan 0,01 euron nimellisarvoisia osakkeita seuraavasti: Vestcapin A-sarjan osakkeenomistajille annetaan kutakin 0,05 euron nimellisarvoista Vestcapin A-sarjan osaketta vastaan 0,2925608539 CapManin 0,01 euron nimellisarvoista B-sarjan osaketta ja Vestcapin B-sarjan osakkeenomistajille annetaan kutakin 0,05 euron nimellisarvoista Vestcapin B-sarjan osaketta vastaan 0,2438007116 CapManin 0,01 euron nimellisarvoista B-sarjan osa-ketta. CapManin A-sarjan ja B-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että A-sarjan osakkeella on yhtiökokouksessa kymmenen (10) ääntä ja B-sarjan osakkeella yksi (1) ääni. CapManin yhtiöjärjestykseen on sisällytetty määräys, jonka mukaisesti A-sarjan osake voidaan muuntaa B-sarjan osakkeeksi muuntosuhteella yhden suhde yhteen (1:1). CapMan hakee listautumista HEX Oy, Helsingin Arvopaperi- ja johdannaispörssi, selvitysyhtiön (jäljempänä ”Helsingin Pörssi”) päälistalle Sulautumisen jälkeen siten, että CapManin B-sarjan osakkeet noteerataan Sulautumisen voimaantulosta lähtien, ensimmäi-sen kerran arviolta 2.4.2001. Vestcapin A- ja B-sarjan osakkeet on 1.11.2000 alkaen noteerattu Helsingin Pörssin Prelistalla. Vestcapin A- ja B-sarjan osakkeiden noteeraus jatkuu Sulautumisen voimaantulopäivään saakka. Sulautumisessa sulautumisvastikkeena Vestcapin osakkeenomistajille annettavat CapManin B-sarjan osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon 1.1.2001 alkavalta tilikaudelta. Osakkeiden tuottamat muut oikeudet syntyvät, kun Sulautuminen ja CapManin osakepää-oman korotus on merkitty kaupparekisteriin.

Tarjousesite (PDF-muoto, 475 kt)