Skip to content

CapMan Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

20/12/2000

CapMan Oyj on 8.12.2000 pidetyn yhtiökokouksen jatkokokouksessa tänään 19.12.2000 käsitellyt sulautumissuunnitelman hyväksymistä, jonka mukaisesti Vestcap Oyj sulautuu CapMan Oyj:öön. Jatkokokous jouduttiin järjestämään Rahoitustarkastuksen edellytettyä täydennyksiä sulautumis- ja tarjousesitteeseen sen jälkeen kun Vestcap Oyj, CapMan Oyj ja CapManin kaikki osakkeenomistajat sopivat, että Vestcap Oyj myy osan omistamistaan Mandatum Pankki Oyj:n osakkeista.

CapMan Oyj:n yhtiökokous hyväksyi sulautumissuunnitelman. Vestcap Oyj tulee näin ollen sulautumaan CapMan Oyj:öön sulautumissuunnitelman mukaisesti keväällä 2001. Sulautuminen tulee voimaan, kun sulautumisen täytäntöönpano ja sen seurauksena sulautuminen on rekisteröity kaupparekisteriin.

Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on arviolta 6.4.2001.

CapMan Oyj

Olli Liitola

talousjohtaja

Puh. 09 6155 8306 tai 0400 60 50 40

JAKELU

Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet