Skip to content

CAPMAN VAUHDITTAA REPUBLICAN KANSAINVÄLISTYMISTÄ

04/01/2001

Sähkoistä ja mobiilia liiketoimintaa tukevan teknologian edelläkävijä Republica Oy hakee lisäresursseja Suomen johtavalta pääomasijoittajalta CapMan Capital Management Oy:ltä. Uusi pääoma suunnataan Republican nopean kasvun varmistamiseen, toiminnan laajentamiseen kansainvälisille markkinoille sekä teknologian jatkokehitykseen. CapManin hallinnoimat rahastot omistavat sijoituksen jälkeen Republicasta neljänneksen.

Republican kehittämän X-Fetch -tuoteperheen avulla voidaan merkittävästi nopeuttaa ja helpottaa tietojärjestelmien välistä integraatiota (EAI, Enterprise Application Integration). Eri järjestelmien välinen saumaton tiedonsiirto on keskeinen osatekijä siirryttäessä kohti aidosti sähköistä ja mobiilia liiketoimintaa. X-Fetch -tuoteperheen integraatioalusta käyttää www- ja wap-selaimia sekä XML- ja agenttiteknologiaa reaaliaikaisen tiedonsiirron mahdollistamiseen asiakkaiden, toimittajien, yhteistyökumppaneiden sekä yrityksen ja sen työntekijöiden välillä.

Republican asiakkaita ovat muun muassa järjestelmäintegraattorit ICL Invia, TietoEnator sekä Iocore, merkittäviä loppukäyttäjiä esimerkiksi Kone ja Valmet. X-Fetch tuoteperheelle haetaan tulevaisuudessa merkittävää volyymikasvua ensisijaisesti Euroopan nopeasti kasvavilta markkinoilta. Republica työllistää tällä hetkellä noin 50 ammattilaista Jyväskylän ja Helsingin toimipisteissään. Yhtiöllä on läheiset suhteet yliopistoihin, jotka ovat hyödyksi henkilöstön osaamisen kehittämisessä ja rekrytoinnissa.

Toimitusjohtaja Jouko Salosen mukaan Republican haasteena on nuoren organisaation ja nopean kasvun vaatimusten yhteensovittaminen. Ensi vuoden tavoitteena on vahvistaa markkinointi- ja myyntiorganisaatiota sekä kehittää Republican tarjoamia implementointi- ja konsultointipalveluja. Tuotekehitykseen on tarkoitus panostaa voimakkaasti jatkossakin – X-Fetch tuoteperheen osalta erityisesti käyttäjäystävällisyyden sekä mobiili-ominaisuuksien edelleen kehittämiseen.

”CapManilla on Republican liiketoiminta-alueeseen liittyvää erityisosaamista. Yhteistyön aloittaminen antaa hyvät lähtökohdat seuraavien kehitysaskelten valmisteluun”, sanoo Salonen. ”Republican edistyksellinen X-Fetch -tuoteperhe luo hyvän perustan menestyksekkäälle kasvulle ja ripeälle kansainvälistymiselle. Lisäksi vahvaan teknologiaosaamiseen nojaava Republica sopii erinomaisesti CapManin teknologiasalkkuun”, arvioi CapManin sijoitusjohtaja Jari Talvinen.