Skip to content

CAPMANIN HALLINNOIMAT RAHASTOT IRTAANTUVAT MARLI GROUPISTA

22/01/2001

Marli Groupin myynti tapahtuu kaksivaiheisesti niin, että ensin vähemmistöomistajat myyvät omistamansa noin kolmasosan Marlin osakkeista. Oy Rettig Ab sekä muut jäljellä olevat yksittäiset osakkeenomistajat myyvät loput osakkeet ensi vuoden aikana.

Irtaantumisen vaikutus CapManin vuoden 2001 liikevoittoon on noin 3 milj. euroa. Irtaantumisen seurauksena Finnmezzanine Rahasto I siirtyy uutena rahastona voitonjaon piiriin. Marli Groupiin sijoittaneista CapManin hallinnoimista rahastoista Finnventure I, II ja III ovat jo voitonjaon piirissä.

CapMan Oyj

Vesa Vanha-Honko

partneri

Puh. 09 6155 8310 tai 0400 506 690

JAKELU

Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet