Skip to content

YHTIÖKOKOUSKUTSU

02/03/2001

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 14.3.2001 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai joka osakeyhtiölain 3a luvun 4 §:n 2 momentin mukaan on oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava viimeistään maaliskuun 16. päivänä 2001 kello 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella CapMan Oyj, Att. Heli Rantala, Aleksanterinkatu 15 B, 00100 Helsinki, puhelimitse numeroon (09) 6155 800/Heli Rantala tai telefaksilla numeroon (09) 6155 8300/att. Heli Rantala. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä yhtiölle.

Helsingissä 2.päivänä maaliskuuta 2001

CAPMAN OYJ

Hallitus