Skip to content

CapMan sijoittaa 34 milj. euroa (250 milj. DKK) Tanskan johtavaan ympäristöalan yritykseen

01/08/2002

RGS90 tarjoaa monipuolisia ympäristöalan palveluja (waste management) erityisesti teollisuudelle ja on muun muassa rakennusmateriaalien kierrätyksessä alansa markkinajohtaja Tanskassa. Lisäksi yhtiöllä on merkittävä asema saastuneen maa-aineksen ja teollisuuden jätevesien puhdistuksessa sekä edelleen kierrätyksessä.
 
– RGS90 on menestynyt erittäin hyvin, ja sillä on hyvin vahva asema Tanskan markkinoilla. Lisäksi yhtiön kasvustrategia Pohjoismaissa sopii erinomaisesti CapManin sijoitusstrategiaan, toteaa CapMan Oyj:n toimitusjohtaja
Ari Tolppanen.
 
CapManin tanskalaisen tytäryhtiön CapMan Invest A/S:n toimitusjohtajan
Leif Jensenin mukaan Euroopan Unionin uudet ympäristönormit avaavat RGS90:lle merkittäviä kasvunäkymiä.
 
-Viimeisimmässä kannanotossaan EU asetti teollisuusjätteiden käsittelyn ja kierrätyksen yhdeksi keskeiseksi painopistealueeksi ympäristönsuojelussa.
RGS90 on panostanut merkittävästi tutkimukseen ja kehitykseen, ja yhtiöllä
on hyvät edellytykset kehittää ja tuoda markkinoille uusia menetelmiä jätteidenkäsittelyyn.
 
– Pohjoismaisella verkostollaan CapMan pystyy erinomaisesti tukemaan yhtiömme kasvustrategiaa. CapMan tuo merkittävästi uutta pääomaa yhtiön investointeihin sekä aktiivisen panoksen hallitustyöhön, sanoo RGS90:n hallituksen puheenjohtaja Niels Jörn Hahn.  Hahn on myös RGS90:n enemmistöomistajan, lähinnä kotitalousjätteiden keräykseen (waste collection) erikoistuneen yhtiön R98:n toimitusjohtaja.  R98 on itsenäinen, Kööpenhaminan kaupungin perustama teollisuutta harjoittava säätiö.

RGS90:n uusiin investointeihin kuuluu muun muassa tehdas,  joka valmistaa jätevesistä hiekkapuhallusmateriaaleja (carbogrit). Lisäksi yhtiön suunnitelmissa on perustaa uusi PVC-muovien kierrätyslaitos. Kumpikin hanke on teknologialtaan maailman huipputasoa.
 
RGS90:llä on toimintaa Tanskan lisäksi Ruotsissa ja Norjassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2001 oli 73 milj. euroa ja henkilöstön määrä 250.