Skip to content

MATTI COPELAND CAPMANIIN SIJOITUSJOHTAJAKSI

15/11/2002

”Tulen mielelläni rakentamaan CapManista oman markkinasegmenttinsä johtavaa pohjoismaista toimijaa. Sijoituspäätöksissä tulen painottamaan kohdeyrityksen johdon roolia, sillä viime kädessä yrityksen johdolla on erittäin suuri merkitys yrityksen menestymiselle”, sanoo Matti Copeland.

”CapManin kansainvälistyttyä meillä on käyttöä Matin monipuoliselle osaamiselle. Hänellä on kokemusta alueilta, jotka ovat toimintamme kannalta keskeisiä, eli yhteistyöverkkojen luomisesta, rahoituksesta ja yritysten kehittämisestä. Uskomme Matin täydentävän hyvin nykyistä tiimiämme”, sanoo CapManin Buy-out -liiketoimintayksikön vetäjä Heikki Westerlund.

Lisätietoja:

Sijoitusjohtaja Matti Copeland, puh. 09 6155 8383 tai 040 834 8999
Buy-out liiketoiminnan vetäjä Heikki Westerlund, puh. 09 6155 8304 tai 050 559 6580

CapMan

CapMan on Pohjoismaiden johtavia pääomasijoittajia ja erikoistunut keskisuuriin yritysjärjestelyihin (buy-out) eri teollisuuden aloilla, teknologiasijoituksiin tietotekniikka- ja telekommunikaatioaloilla sekä sijoituksiin life science (terveydenhuollon) -toimialalla. CapManin tiimiin kuuluu yhteensä yli 70 henkilöä Helsingissä, Tukholmassa ja Kööpenhaminassa. CapMan hallinnoi/neuvoo rahastoja, joilla on yli 1,6 miljardia euron pääomat. Niistä noin 530 miljoonaa euroa hallinnoi osakkuusyhtiö Access Capital Partners, joka sijoittaa eurooppalaisiin pääomarahastoihin. Toistaiseksi CapManin hallinnoimat rahastot ovat sijoittaneet 126 pohjoismaiseen yritykseen ja irtautuneet 48 yrityksestä. CapMan Oyj:n B-osake on listattu Helsingin pörssin päälistalla.