Skip to content

CapMan Oyj:n omien osakkeiden hankinta

07/05/2003

Osakkeet hankitaan julkisella kaupankäynnillä Helsingin Pörssissä ostopäivän kurssiin siten kuin omien osakkeiden hankkimisesta julkisella kaupankäynnillä on säädetty. Osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 15.5.2003 ja se päättyy viimeistään 8.4.2004.


B-osakkeet hankitaan yhtiölle käytettäväksi vastineena mahdollisissa yrityskaupoissa, pääomarakenteen kehittämiseksi, muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.