Skip to content

CapMan ostaa 39 hotellikiinteistöä perustamaansa 835 miljoonan euron hotellikiinteistörahastoon

18/01/2008

CapMan Oyj Pörssitiedote 18.1.2008 kello 11.00
 
 
CapMan Oyj on perustanut uuden hotellikiinteistöihin sijoittavan pääomarahaston, CapMan Hotels RE Ky:n. Rahasto on tänään solmitulla kaupalla ostanut Northern European Properties Ltd:ltä (NEPR) yhteensä 39 hotellikiinteistöä, joiden arvo kaupassa on yhteensä 805 milj. euroa. Rahaston perustaminen nostaa CapManin hallinnoimia pääomia noin 27 prosentilla noin 3,8 miljardiin euroon. Rahaston perustamisella arvioidaan olevan lievästi positiivinen vaikutus CapManin kuluvan vuoden tulokseen.
 
Rahaston rakenne
 
CapMan Hotels RE Ky:n koko on perustamishetkellä 835 milj. euroa, ja se voi nousta maksimissaan 1,1 miljardiin euroon. Rahastoon on toistaiseksi sijoittanut 17 kotimaista instituutiota yhteensä 292 milj. euroa omaa pääomaa, ja loput rahaston koosta on senior-lainaa. Rahasto on avoinna uusille sijoittajille 12 kuukautta, ja rahaston oma pääoma voi nousta enintään 400 milj. euroon. CapMan Hotels RE Ky:n hallinnointiyhtiönä toimii CapMan Hotels RE Oy, josta CapMan Oyj omistaa 80 prosenttia ja Corintium Oy 20 prosenttia. Hallinnointiyhtiön oma sijoitussitoumus rahastoon on 5 milj. euroa.
 
Ostetussa salkussa 39 hotellia
 
CapMan Hotels RE Ky:n sijoitusfokus on hotellikiinteistöissä ensisijaisesti Suomessa ja Ruotsissa. Rahasto voi tehdä sijoituksia sekä olemassa oleviin hotellikiinteistöihin että uusiin hotellihankkeisiin. Rahasto on tänään solmitulla kaupalla ostanut NEPR:n omistamat neljä holding-yhtiötä, jotka puolestaan omistavat yhteensä 39 hotellikiinteistöä. Kiinteistöjen arvo kaupassa on 805 milj. euroa. Kauppa edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää ja että kohteiden tekninen taso vastaa tehtyä ennakkotutkimusta. Kaupan odotetaan toteutuvan 29.2.2008 mennessä. Ostetuista hotelleista 38 sijaitsee Suomessa ja yksi Ruotsissa. Kiinteistöissä toimii mm. Rantasipi, Cumulus, Sokos-hotellit, Scandic ja Holiday Club hotelliketjujen hotelleja. Hotellit on vuokrattu pääosin Restel, SOK ja Scandic hotellioperaattoreille. Hotellien vuokrattava pinta-ala on yhteensä 408 994 m2, ja niissä on yhteensä 6 477 hotellihuonetta. Suurimmat kohteet ovat Crown Plaza Helsingissä ja Holiday Club Åre Ruotsissa. Hotellien vuokrasopimusten kassavirralla painotettu keskipituus ylittää 14 vuotta, ja hotellitilat on täyteen vuokrattu.
 
Hotelliliiketoiminta on kehittynyt Suomessa viime vuosina hyvin, ja alan kasvun odotetaan jatkuvan tulevaisuudessakin. Ostetun portfolion kohteet ovat hyvässä kunnossa, ja ne sijaitsevat keskeisillä paikoilla kaupungeissa tai vapaa-ajankohteissa. Hotellisalkun hoitamisesta ja kehittämisestä vastannut 10 henkilön organisaatio siirtyy kaupan myötä CapManin palvelukseen.
 
”Ostettu salkku on erittäin hyvin hajautettu ja siihen liittyy merkittävää ansaintapotentiaalia vuokratuottojen, kehitysprojektien ja sijoituskohteiden arvonnousun kautta. Uusi rahasto tulee olemaan merkittävä toimija pohjoismaisilla hotellikiinteistösijoitusmarkkinoilla. Tavoitteenamme on täydentää salkkua uusilla kohteilla”, sanoo CapMan Real Estate -toiminnan vetäjä Markku Hietala.
 
Kiinteistöpääomarahastot merkittävä osa CapManin toimintaa
 
CapMan Hotel RE on järjestyksessä CapManin kolmas kiinteistöpääomarahasto. CapMan Real Estate I -rahasto perustettiin vuonna 2005 ja CapMan RE II -rahasto vuonna 2006. Kaikkien kolmen rahaston pääomat ovat yhteensä 1,9 miljardia euroa.
 
 
 
”Hotellirahaston perustaminen on osoitus kiinteistöliiketoiminnan monipuolisista kasvumahdollisuuksista Pohjoismaissa. Tehdyn kaupan myötä kiinteistötiimillämme on johtava asema Suomessa kiinteistösijoitus- ja kehitystoiminnassa erilaisten kaupallisten kiinteistöjen sekä logistiikka- ja hotellikiinteistöjen osalta”, sanoo CapMan Oyj:n toimitusjohtaja Heikki Westerlund.
 
Hotellisalkusta luopunut NEPR on Lontoon pörssin AIM-listalla ja Euronext Amsterdamissa listattu kiinteistösijoitusyhtiö. NEPR luopuu hotellisalkusta keskittyäkseen kiinteistösijoitustoimintaan Venäjällä ja Baltian maissa.
 
Rahaston hallinnointipalkkiot ja voitonjako
 
CapMan Hotels RE Ky:n hallinnointipalkkio perustuu olemassa olevan salkun hankintahintaan. Kiinteistöpääomarahastoissa hallinnointipalkkioprosentti on tyypillisesti alempi kuin suoria kohdeyrityssijoituksia tekevien rahastojen kohdalla. Rahasto siirtyy voitonjaon piiriin palautettuaan sijoittajille sijoitetun pääoman sekä vuotuisen 8 prosentin tuoton, jonka jälkeen kassavirroista jaetaan 80 prosenttia sijoittajille ja 20 prosenttia hallinnointiyhtiölle. Kun rahaston tuotto sijoittajille ylittää 10 prosentin vuotuisen tuoton, jaetaan kassavirroista sijoittajille 70 prosenttia ja hallinnointiyhtiölle 30 prosenttia.
 
CapMan Oyj:n osuus CapMan Hotels RE Ky:n aikanaan mahdollisesti tuottamasta voitonjako-osuudesta (carried interest) on 60 prosenttia ja rahaston sijoitustoiminnasta vastaavan tiimin ja hallinnointiyhtiön toisen omistajan Corintium Oy:n yhteenlaskettu osuus 40 prosenttia. Rahaston perustamisella arvioidaan olevan lievä positiivinen vaikutus CapMan Oyj:n kuluvan vuoden tulokseen.
 
Tiedotustilaisuus:
CapMan Hotels RE -rahaston perustamista koskeva tiedotustilaisuus lehdistölle ja analyytikoille järjestetään tänään 18.1.2008 klo 12.00 CapManin toimitiloissa osoitteessa Korkeavuorenkatu 32, Helsinki. Tilaisuudessa on tarjolla kevyt lounas. Tilaisuuden esitysmateriaali on saatavissa suomeksi ja englanniksi CapManin Internet-sivuilta osoitteesta www.capman.com samaan aikaan.
 
Lisätietoja:
Markku Hietala, CapMan Real Estate -tiimin vetäjä, senior partner, puh. 0500 405 879
Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, senior partner, CapMan Oyj, puh. 050 559 6580
Vesa Tengman, Northern European Properties Ltd. puh. 0500 421 515
 
Liite: Lista CapMan Hotel RE Ky:n ostamat hotellikiinteistöt
 
 
CAPMAN OYJ
 
 
Mari Reponen
viestintäjohtaja
Sijoittajapalvelut
 
 
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com
 
 
 
CapMan  www.capman.com  
CapMan on Pohjoismaiden johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin kolmen miljardin euron pääomia pohjoismaisissa pääomarahastoissaan. Yhtiöllä on neljä sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi ja joilla on omat rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on noin 100 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa ja Oslossa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.
 


 
Northern European Properties Limited
Northern European Properties Limited’n toimialana on kiinteistösijoitustoiminta Pohjoismaissa, Balttiassa ja Venäjällä. Yhtiö on rekisteröity Jerseylle. Yhtiö listautui Lontoon pörssin AIM-listalle 15. lokakuuta 2006 ja Euronext Amsterdamiin 18. joulukuuta 2007. Yhtiön kuusijäseninen hallitus on kokenut ja riippumaton, hallituksen puheenjohtaja on Jens Engwall. Yhtiön kiinteistöomaisuuden hallinnoinnista ja uusien sijoituskohteiden hankinnasta vastaa toimeksiannon mukaisesti LR Real Estate Asset Management (LR REAM).
 
 
Liite: CapMan Hotel RE Ky:n ostamat hotellikiinteistöt