Skip to content

Jukka Ruuska CapManin palvelukseen

31/03/2008

CapMan Oyj Lehdistötiedote 31.3.2008 
 

OMX Pohjoismaisen Pörssin ja Tukholman Pörssin toimitusjohtaja Jukka Ruuska siirtyy CapManin palvelukseen. Ruuska tulee CapManille vetämään kehityshanketta, jonka tavoitteena on perustaa pohjoismaiselle listatulle markkinalle sijoittava, aktiiviseen omistajuuteen perustuvia arvonluontikeinoja hyödyntävä pääomarahasto. Ruuska aloittaa tehtävässä viimeistään syyskuussa 2008.
 
Ruuska on toiminut OMX Pohjoismaisen Pörssin toimitusjohtajana vuodesta 2003, jolloin Helsingin Pörssi (HEX) ja Tukholman Pörssi (OM) yhdistyivät, ja Tukholman Pörssin toimitusjohtajana 1.1.2005 alkaen. Helmikuusta 2008 lähtien hän on toiminut maaliskuun 2008 alussa yhdistyneen NASDAQ OMX:n European Transaction Services -liiketoiminta-alueen johtajana raportoiden NASDAQ OMX:n toimitusjohtaja Bob Greifeldille.
 
Vuosina 2000-2003 hän toimi HEX:n toimitusjohtajana. Ennen siirtymistään HEX:n palvelukseen Ruuska toimi vuosina 1988-2000 erilaisissa tehtävissä muun muassa Helsingin Puhelimessa, Finnet-Groupissa, Prospectus Oy:ssä ja Kansallis-Osake-Pankissa.
 
Koulutukseltaan Ruuska on oik. kand. ja MBA, ja hän on syntynyt vuonna 1961. Ruuska tulee raportoimaan CapMan Oyj:n toimitusjohtaja Heikki Westerlundille.
 
”Olemme hyvin iloisia saadessamme Jukan vetämään uuden julkisen markkinan rahaston kehityshanketta. Olemme vakuuttuneita, että Jukan monipuolinen kokemus pohjoismaisesta listatusta markkinasta on hankkeen vetämisessä suuri etu”, sanoo CapMan Oyj:n toimitusjohtaja Heikki Westerlund.
 
CapMan kertoi 1.2.2008 julkaistun vuoden 2007 tilinpäätöstiedotteensa tulevaisuuden näkymissä selvittävänsä listatulle markkinalle sijoittavan rahaston perustamista. Tavoitteena on hyödyntää rahaston toiminnassa ja sijoituskohteiden arvonkehityksessä CapManin lähes 20 vuoden kokemusta listaamattomien yritysten arvonkehityksestä. Suunnitellun rahaston sijoitusfokus käsittää pohjoismaiset Mid Cap -yritykset. Rahaston tavoitteena on hankkia kohdeyrityksistä vaikutusvaltainen vähemmistöosuus, ja kehittää yrityksiä pitkäjänteisesti yhdessä muiden omistajien ja yrityksen johdon kanssa noin 3-5 vuoden ajan.
 
CapMan tulee tiedottamaan hankkeen etenemisestä aikanaan.
 
Lisätietoja:
Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj, puh. 0207 207 504 tai 050 559 6580
Jukka Ruuska, puh. +46 73 4497 200
 
 
 
CapMan, www.capman.com
CapMan on Pohjoismaiden johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin 3,9 miljardin euron pääomia pohjoismaisissa pääomarahastoissaan. Yhtiöllä on neljä sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi, ja joilla on omat rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on 120 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa ja Oslossa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.