Skip to content

CapMan Oyj:n Norum-yritysosto toteutunut, kaksi uutta sijoitusta CapMan Russia -rahastosta

27/08/2008

CapMan Oyj pörssitiedote 27.8.2008 kello 14.15 
 
CapMan Oyj:n 26.5.2008 julkistama pääomasijoitusyhtiö Norumin osto yhtiön johdolta, DnB NOR Bank ASA:lta ja Sitra Management Oy:ltä on toteutunut tänään. CapMan Oyj:n omistukseen on siirtynyt 51 prosenttia Norum Russia III -rahaston eli nykyisen CapMan Russia -rahaston hallinnointiyhtiön ja 100 prosenttia rahaston advisory-yhtiön osakkeista ja äänimäärästä. Osakkeista suoritettu kauppahinta oli noin 3,4 milj. euroa.
 
Kauppahintaa tullaan tarkistamaan CapMan Russia -rahaston lopullisen koon perusteella. Suoritetusta kauppahinnasta noin miljoona euroa on maksettu myyjille käteisellä, ja loput noin 2,4 milj. euroa on maksettu suunnatulla osakeannilla myyjille. Yhden B-osakkeen arvo kaupassa oli 2,43 euroa eli B-osakkeiden kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi 22.4.-21.5.2008. CapMan Oyj laski osakeannissa liikkeelle yhteensä 982 539 yhtiön B-osaketta. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden osuus CapMan Oyj:n osakemäärästä annin jälkeen on 1,21 prosenttia. Uudet osakkeet ilmoitetaan rekisteröitäviksi kaupparekisteriin viipymättä. Suunnatussa osakeannissa annettuja osakkeita koskee kolmivaiheinen lock up -periodi, joka purkautuu lopullisesti 25.5.2011.
 
Tarkemmat tiedot Norum-yritysostosta löytyvät 26.5.2008 julkaistusta pörssitiedotteesta, joka löytyy CapManin
Internet-sivuilta osoitteessa http://www.capman.com/Fi/Media/Releases/.  Kaupan toteutumisen seurauksena CapManille syntyi uusi CapMan Russia -sijoitusalue, ja CapManin palvelukseen siirtyi 13 Norumin työntekijää. Kaupan myötä CapManin hallinnoitavaksi siirtyneen CapMan Russia -rahaston koko on tällä hetkellä 88 milj. euroa, ja siitä CapMan Oyj:n oma sijoitussitoumus on 13,5 milj. euroa.
 
 
Kaksi uutta sijoitusta CapMan Russia -rahastosta
 
CapMan Russia -rahasto on tehnyt ensimmäiset sijoituksensa lentoyhtiö Region-Avia Airlinesiin sekä sianlihan tuotantoon erikoistuneeseen Russia Baltic Pork Invest ASA:aan (RBPI).
Region-Avia Airline on venäläinen yksityinen lentoyhtiö, jolla on säännöllistä matkustajaliikennettä Venäjällä. Yhtiö tarjoaa myös tilauslentoja yrityksille ja viranomaisille kaikkialle Venäjällä. Yhtiön päälentokenttä on Bykovon lentokenttä Moskovassa, ja sen tavoitteena on luoda säännölliset lentoyhteydet Venäjän syrjäisempien keskusten ja alueellisten lentoliikenteen solmukohtien välille. Region-Avia on perustettu vuonna 2005, ja sen palveluksessa on yli 90 henkilöä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2007 oli 1,2 milj. euroa. Sijoituksella yhtiöön rahoitetaan yhtiön kasvua ja uusien Embraer turbo prop -lentokoneiden hankintaa uusien lentoreittien toteuttamiseksi.
Vuonna 2004 perustettu RBPI rakentaa parhaillaan Kaliningradiin suurta sikalaa, jonka on määrä valmistua syksyllä 2008. Sikalan toiminta tulee kattamaan koko tuotantoketjun rehuviljan viljelemisestä tuoreen ja prosessoidun sianlihan tuotantoon, ja sen kapasiteetti on 110 000 sikaa. Lisäksi yhtiö omistaa noin 4 000 hehtaaria viljelysmaata sikalan käyttöön. Sianlihan kulutuksen vuotuinen kasvu Venäjällä on ollut viime vuosina noin 6,4 prosenttia, ja kokonaiskulutuksen odotetaan nousevan 3,2 milj. tonniin vuonna 2008. Sijoituksella RBPI:iin rahoitetaan yrityksen investointisuunnitelmaa ja sikalan rakentamista sekä vahvistetaan tuotantoketjua.
 
 


Lisätietoja:
Norum-yritysosto:
Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, senior partner, CapMan Oyj, puh. 0207 207 504 tai 050 559 6580
Petri Saavalainen, senior partner, CapMan Russia -tiimin vetäjä, puh. 0207 207 514 tai 0500 415 911
Hans Christian Dall Nygård, partneri, CapMan Russia -sijoitustoiminnan vetäjä, puh. +7 812 913 7834
 
Sijoitukset:
Region Avia:     Alberto Morandi, partneri, CapMan Russia, puh. +7 985 111 97 98
RBPI:    Kåre Wessel, sijoitusjohtaja, CapMan Russia, puh. +7 812 913 7832
 
 
 
CAPMAN OYJ
 
Mari Reponen
viestintäjohtaja
Sijoittajapalvelut
 
 
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com
 
 
CapMan  www.capman.com  
CapMan on Pohjoismaiden johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin 3,2 miljardi euron pääomia pohjoismaisissa pääomarahastoissaan. Yhtiöllä on kuusi sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science, CapMan Russia, CapMan Public Market  ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi, ja joilla on omat erikoistuneet rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on noin 140 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa ja Moskovassa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.