Skip to content

CapMan Public Market -rahasto sijoittaa Nobia AB:iin

02/03/2009

CapMan lehdistötiedote 2.3.2009 kello 9.00
 
Rahaston osuus yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä 6,22 prosenttia
 
CapMan Public Market -rahasto on sijoittanut Euroopan johtavaan keittiöalan yritykseen Nobia AB:iin. Rahasto omistaa nyt yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänimäärästä 6,22 prosenttia. CapMan Public Market -rahaston tavoitteena on vauhdittaa Nobian kasvua ja tukea yhtiön kannattavuuden parantumista.
 
”Nobia on alansa markkinajohtaja ja erittäin hyvät kannattavuus- ja kasvumahdollisuudet omaava yhtiö. Yhtiö on johtanut eurooppalaisen keittiöteollisuuden modernisaatiota ja konsolidaatiota perustamisvuodestaan 1996 lähtien. Odotamme innolla mahdollisuutta osallistua Nobian tulevaan kehitykseen sen hallituksen, johdon ja muiden suurten omistajien kanssa”, sanoo CapManin partneri Joakim Rubin.
 
”Nobia on heinäkuussa 2008 perustetun rahastomme ensimmäinen sijoituskohde. CapMan Public Market -rahasto tekee sijoituksia listattuihin yrityksiin, joissa on merkittävää arvonnousupotentiaalia, ja Nobia sopii tähän fokukseen hyvin”, jatkaa Rubin.
 
Nobian laaja tuotevalikoima kattaa yli 20 vahvaa keittiöalan brändiä. Esimerkkejä yhtiön tuotemerkeistä ovat HTH Pohjoismaissa, Magnet Iso-Britanniassa ja kansainvälinen Poggenpohl. Nobia valmistaa ja myy kokonaisvaltaisia keittiöratkaisuja pääasiassa omien keittiöstudioiden, franchising-myymälöiden ja suoran myyntiverkostonsa kautta. Yhtiöllä on toimintaa lähes kaikissa Euroopan maissa, joista päämarkkinan muodostavat Pohjoismaat, Iso-Britannia, Saksa, Ranska ja Itävalta. Nobian palveluksessa on noin 9 000 henkilöä ja yhtiön liikevaihto vuonna 2008 oli noin 1,5 miljardia euroa (15 991 milj. kruunua). Nobian osake on listattu Tukholman pörssissä.
 
CapMan Public Market -rahasto sijoittaa keskisuuriin listattuihin pohjoismaisiin yhtiöihin, ja hyödyntää toiminnassaan CapManin aktiiviseen omistajuuteen perustuvia pääomasijoitustoiminnan arvonluontikeinoja.
 
 
Lisätietoja:
Joakim Rubin, partneri, CapMan Public Market, p. +46 70 558 4278
Jukka Ruuska, senior partner, CapMan Public Market -tiimin vetäjä, p. 050 1732
 
 
CapMan  www.capman.com  
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin 3,4 miljardin euron pääomia rahastoissaan. Yhtiöllä on kuusi sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science, CapMan Russia, CapMan Public Market ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi, ja joilla on omat rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on yli 140 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa ja Moskovassa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.