Skip to content

CapMan Hotels RE -rahaston lopulliseksi kooksi 872,5 milj. euroa

16/07/2009

CapMan lehdistötiedote 16.7.2009 kello 9.00
 
 
CapMan Hotels RE -rahaston varainhankinta on päättynyt. Hotellikiinteistöihin sijoittavan rahaston lopulliseksi sijoituskapasiteetiksi muodostui 872,5 milj. euroa.
 
CapMan Hotels RE -rahasto sijoittaa olemassa oleviin hotellikiinteistöihin ja uusiin hotellihankkeisiin ensisijaisesti Suomessa ja Ruotsissa. Rahasto hankki omistukseensa 39 hotellikiinteistön salkun perustamisensa yhteydessä tammikuussa 2008, ja sillä vielä noin 2,5 vuotta aikaa mahdollisten uusien sijoitusten tai lisäsijoitusten tekemiseksi.
 
”Kehitämme hotellikiinteistöjä yhteistyössä vuokralaisten kanssa. Tämän vuoden merkittävimmät kehityshankkeet ovat kohdistuneet Helsinki-Vantaan lentoaseman läheisyydessä sijaitsevaan Cumulus Airport -hotelliin sekä Jyväskylässä sijaitsevaan Rantasipi Laajavuoreen”, sanoo CapMan Real Estate Hotel Fund -tiimin vetäjä Pirjo Ojanperä.
 
”Varainhankintamarkkina on muuttunut merkittävästi hotellirahaston perustamisen jälkeen. Olemme tyytyväisiä hotellirahaston lopulliseen kokoon tässä tilanteessa”, sanoo Sijoituspalvelut-tiimin vetäjä, senior partner Jerome Bouix.
 
Rahastoon on sijoittanut 21 pääosin kotimaista instituutiota yhteensä 332,5 milj. euroa omaa pääomaa, ja loput rahaston koosta on senior-lainaa. Rahaston hallinnointiyhtiönä toimii CapMan Hotels RE Oy, josta CapMan Oyj omistaa 80 prosenttia. Hallinnointiyhtiön oma sijoitus rahastoon on 5 milj. euroa. Rahaston hallinnointipalkkio perustuu olemassa olevan salkun hankintahintaan tehdyt lisäinvestoinnit mukaan lukien. Rahasto siirtyy voitonjaon piiriin, kun se on palauttanut sijoittajille sijoitetun pääoman sekä vuotuisen kahdeksan prosentin tuoton. Tämän jälkeen rahaston kassavirroista jaetaan 80 prosenttia rahaston sijoittajille, 12 prosenttia CapMan Oyj:lle (voitonjako-osuustuotto) ja 8 prosenttia rahaston sijoitustoiminnasta vastaavalle sijoitustiimille.
 
 
Lisätietoja:
Pirjo Ojanperä, CapMan Real Estate Hotel Fund -tiimin vetäjä, p. 0207 207 642 tai 050 388 3306
 
 
CapMan www.capman.com
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin 3,4 miljardin euron pääomia rahastoissaan. Yhtiöllä on kuusi sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science, CapMan Russia, CapMan Public Market ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi, ja joilla on omat rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on yli 140 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa ja Moskovassa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.