Skip to content

CapMan Public Market -rahaston lopulliseksi kooksi 138 milj. euroa

10/07/2009

CapMan Oyj pörssitiedote 10.7.2009 kello 11.00

CapMan Public Market -rahaston lopulliseksi kooksi 138 milj. euroa
 
CapMan Public Market -rahaston varainhankinta on päättynyt. Rahastoon kerättiin yhteensä 138 milj. euroa, josta CapMan Oyj:n oma sitoumus on 7 milj. euroa. CapMan Public Market on CapManin ensimmäinen listattuihin yrityksiin sijoittava pääomasijoitusrahasto. Rahaston varainhankinnan päättymisellä ei ole oleellista vaikutusta CapMan Oyj:n vuoden 2009 tulokseen.
 
CapMan Public Market -rahasto sijoittaa listattuihin pohjoismaisiin yhtiöihin, joiden markkina-arvo on tyypillisesti 50-400 milj. euroa. Rahasto hyödyntää toiminnassaan CapManin aktiiviseen omistajuuteen perustuvia arvonluontikeinoja. Toistaiseksi rahasto on tehnyt sijoituksen Euroopan johtavaan keittiöalan yritykseen Nobia AB:iin, joka on listattu Tukholman pörssissä.
 
”Sijoitustoimintamme on käynnistynyt erittäin hyvin, ja analysoimme parhaillaan useita kiinnostavia sijoituskohteita. Tiimillämme on erinomaiset edellytykset pohjoismaisten listayhtiöiden kehittämiseen pörssissä yhteistyössä muiden suurten osakkeenomistajien kanssa”, sanoo Public Market -tiimin vetäjä ja senior partner Jukka Ruuska.
 
Uudet sitoumukset rahastoon yhteensä 40 milj. euroa
 
Rahastoon sijoitti CapManin lisäksi yhteensä kahdeksan pohjoismaista instituutiota. Nyt päättyneellä viimeisellä varainhankintakierroksella rahastoon kerättiin uutta pääomaa 40 milj. euroa. Tästä 8 milj. eurolla merkittiin CapManin aiemmin antamaa omaa sijoitussitoumusta, minkä seurauksena CapManin sitoumus laski 15 milj. eurosta 7 milj. euroon. CapMan Oyj:n hallituksen toukokuussa 2009 tekemän päätöksen mukaisesti CapManin tavoitteena on sijoittaa jatkossa hallinnoimiinsa rahastoihin 1-5 prosenttia uusien rahastojen koosta rahaston kysynnästä ja CapManin omasta sijoituskapasiteetista riippuen.
 
”Olemme hyvin tyytyväisiä, että onnistuimme haastavassa markkinatilanteessa keräämään lisää pääomia uuteen rahastoon. Olemme varainhankinnan yhteydessä tavanneet useita uusia sijoittajakontakteja myös julkisen markkinan sijoitusten puolelta ja saaneet mielenkiintoista palautetta tulevaa toimintaa ajatellen”, sanoo Sijoittajapalvelut-tiimin vetäjä ja senior partner Jerome Bouix.
 
CapMan Public Market -rahaston CapManille maksamat hallinnointipalkkiot ovat samalla tasolla muiden kohdeyrityssijoituksia tekevien rahastojen hallinnointipalkkioiden kanssa. CapManin osuus rahaston aikanaan mahdollisesti tuottamista voitonjako-osuustuotoista on 50 % ja rahaston sijoitustoiminnasta vastaavan sijoitustiimin osuus on 50 %.
 
 
Lisätietoja:
Jukka Ruuska, CapMan Public Market -tiimin vetäjä, senior partner, p. 0207 207 571 tai p. 050 1732
Jerome Bouix, Sijoittajapalvelut-tiimin vetäjä, senior partner, p. 0207 207 558 tai p. 040 820 8541
 
 
CapMan www.capman.com
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin 3,4 miljardin euron pääomia rahastoissaan. Yhtiöllä on kuusi sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science, CapMan Russia, CapMan Public Market ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi ja joilla on omat rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on yli 140 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa ja Moskovassa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.