Skip to content

CapMan yhtiöittää omat rahastosijoituksensa ja myy 17,0 milj. euron arvosta sijoitussitoumuksia ja rahastosijoituksia Gimv:lle

07/08/2009

CapMan Oyj Pörssitiedote 7.8.2009 kello 8.41


CapMan yhtiöittää omat rahastosijoituksensa ja myy 17,0 milj. euron arvosta sijoitussitoumuksia ja rahastosijoituksia Gimv:lle
 
CapMan Oyj ja belgialainen pääomasijoitusyhtiö Gimv ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan CapMan myy yhteensä 17,0 milj. euron arvosta sijoitussitoumuksia ja rahastosijoituksia Gimv:lle. Sitoumusten myynti pienentää CapMan Oyj:n tulevien vuosien pääomakutsuja ja vahvistaa konsernin rahoitusasemaa. Järjestelyn välitön kassavirtavaikutus on noin 3,4 milj. euroa eikä sillä ole vaikutusta konsernin tulokseen. Järjestely vaatii toteutuakseen mm. tarvittavat viranomaishyväksynnät. Lisäksi CapMan tulee siirtämään CapManin hallinnoimiin rahastoihin tekemänsä sitoumukset ja rahastosijoitukset CapMan Fund Investments SICAV SIF -yhtiöön (CapMan Fund Investments tai syöttörahasto), joka toimii syöttörahastona CapManin rahastoihin. Gimv on tänään julkaisemassaan pörssitiedotteessa kertonut aikovansa nostaa omistustaan CapMan Oyj:ssä noin 10 prosenttiin. Lisäksi Gimv ilmoittaa tavoittelevansa paikkaa yhtiön hallituksessa seuraavassa yhtiökokouksessa. Tiedotteen mukaan CapMan Partners B.V. tukee hallituspaikkaa.
 
CapMan vahvistaa tasettaan myymällä 17,0 milj. euron arvosta sitoumuksia ja rahastosijoituksia
 
CapMan myy yhteensä 13,6 milj. euron sijoitussitoumukset sekä 3,4 milj. euron rahastosijoitukset Gimv:lle. Sitoumukset ja sijoitukset kohdistuvat CapMan Technology 2007, CapMan Russia ja CapMan Public Market -rahastoihin seuraavasti:
 
 
Myyntien seurauksena CapManin jäljellä olevien sijoitussitoumusten määrä laskee 61,9 milj. eurosta 48,3 milj. euroon. Vastaavasti tehtyjen sijoitusten käypä arvo 30.6.2009 muuttuu 56,2 milj. eurosta 52,8 milj. euroon. Koska kaupat tullaan toteuttamaan käypään arvoon, ei niillä tule olemaan vaikutusta konsernin vuoden 2009 tulokseen. Kauppojen odotetaan toteutuvan elokuussa 2009.
 
CapMan keskittää rahastosijoituksensa uuteen yhtiöön
 
CapMan kertoi aikomuksestaan yhtiöittää rahastosijoituksensa sekä hankkia näin mahdollisesti syntyvään yhtiöön myös ulkopuolisia sijoittajia ensimmäisen kerran 30.10.2008 julkistetussa osavuosikatsauksessaan.
 
CapMan on perustanut uuden CapMan Fund Investments -yhtiön, joka toimii syöttörahastona CapManin hallinnoimiin rahastoihin. Rahastosijoitusten yhtiöittäminen selkeyttää CapManin hallinnointiliiketoiminnan ja rahastosijoitustoiminnan välistä eroa. CapMan on siirtänyt osan jäljellä olevista sijoitussitoumuksistaan ja rahastosijoituksistaan syöttörahastoon 30.6.2009. Lisäksi CapMan tulee siirtämään jäljellä olevat rahastosijoittajana tekemänsä sitoumukset ja sijoitukset syöttörahastoon vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä. Siirrot tulevat vaikuttamaan konsernin emoyhtiön jakokelpoisiin varoihin. Vaikutuksen suuruus riippuu tehtyjen sijoitusten käyvästä arvosta siirtohetkellä. Jo tehtyjen siirtojen vaikutus on -1,8 milj. euroa, ja mikäli kaikki siirrot olisi toteutettu 30.6.2009, olisi vaikutus ollut yhteensä -7,0 milj. euroa.
 
 
Gimv:n tekemiä rahastosijoituksia ja sitoumuksia ei tulla yhdistelemään CapMan-konsernin lukuihin. Syöttörahastoon voidaan tulevaisuudessa ottaa uusia sijoittajia.
 
Gimv on kertonut tänään julkaisemassaan pörssitiedotteessa omistavansa 4,38 prosenttia CapMan Oyj:n osakkeista. Tiedotteen mukaan Gimv aikoo nostaa omistusosuuttaan CapMan Oyj:ssä noin 10 prosenttiin. Omistusosuuden nostaminen on Gimvin tiedotteen mukaan riippuvainen CapMan Oyj:n osakkeen likviditeetistä ja markkinahinnasta.  Lisäksi yhtiö ilmoittaa tiedotteessa tavoittelevansa paikkaa CapMan Oyj:n hallituksessa seuraavassa yhtiökokouksessa. Tiedotteessa todetaan lisäksi, että CapMan Partners B.V. tukee hallituspaikkaa. CapMan Partners B.V. on CapManin senior partnereiden omistama yhtiö, joka omistaa 5,98 prosenttia CapManin osakkeista ja 23,24 prosenttia äänistä.   
 
”Gimv on hyvä yhteistyökumppani CapManille. Vahva eurooppalainen pääomasijoittaja ymmärtää toimialan logiikan ja tulevaisuuden mahdollisuudet. Nyt tehtyjen rahastosijoitusten lisäksi uskomme, että voimme tehdä yhteistyötä mm. eri toimialojen sijoitusmahdollisuuksien etsimisen ja arvonluontitapojen kehittämisen alueilla”, sanoo CapManin toimitusjohtaja Heikki Westerlund. ”Sijoitussitoumusten ja sijoitusten myynti tulee vahvistamaan CapManin lähivuosien rahoitusasemaa. Samalla CapMan kuitenkin säilyttää asemansa merkittävänä sijoittajana hallinnoimissaan rahastoissa”, jatkaa Westerlund.
 
”Uskomme vahvasti sekä CapManiin että sen tuotteisiin. Nyt tiedotettu järjestely on luonteva askel olemassa olevan suhteemme syventämiseksi. Gimv:n ja CapManin liiketoiminnat ovat hyvin samanlaisia, mutta yritykset toimivat maantieteellisesti eri alueilla. Tämä mahdollistaa avoimuuden ja osaamisen jakamisen yritystemme välillä”, sanoo Gimv nv:n toimitusjohtaja Koen Dejonckheere.
 
CapMan Oyj:n tavoitteena on sijoittaa perustettaviin uusiin rahastoihin 1-5 prosenttia niiden alkuperäisestä koosta rahaston kysynnästä ja CapManin omasta sijoituskapasiteetista riippuen.
 
Lisätietoja:
Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj, puh. 050 559 6580
 
 
CAPMAN OYJ
 
Mari Reponen
viestintäjohtaja
Sijoittajapalvelut
 
 
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com
 
 
CapMan  www.capman.com  
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin 3,5 miljardin euron pääomia pääomarahastoissaan. Yhtiöllä on kuusi sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science, CapMan Russia, CapMan Public Market ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi, ja joilla on omat erikoistuneet rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on noin 150 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa ja Moskovassa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.
 
 
Lisätietoja Gimv:stä www.gimv.be