Skip to content

CapMan ostaa kauppakeskustontin Hyvinkään keskustasta

16/10/2009

CapMan lehdistötiedote 16.10.2009 kello 15.15

CapMan RE II Ky -rahasto ja Finesco Invest Oy ovat tänään allekirjoittaneet Hyvinkään kaupungin kanssa lopulliset tonttikauppakirjat ja hankesopimuksen kaupungilta ostettavasta liikerakentamiseen ja asumiseen kaavoitetusta tontista. Tontti sijaitsee Hyvinkään keskustassa, ja sillä on  rakennusoikeutta 26 750 kerros-m2. CapManin ja Finescon tavoitteena on kehittää tontille kauppakeskus.
 
Tontin rakennusoikeus mahdollistaa vuokrattavalta pinta-alaltaan noin 14 500 m2 kauppakeskuksen ja noin 80 asunnon rakentamisen. Tontti vapautuu purku- ja rakennustöitä varten viimeistään vuoden 2011 alkupuolella. Alueen asemakaava on lainvoimainen. Rakennuslupahakemuksen valmistelu on loppuvaiheessa, ja se on käsittelyssä kuluvan vuoden aikana. Kauppakeskus ja asunnot liittyvät laajempaan Hyvinkään keskustakorttelin kauppakeskushankkeeseen, jonka muina toteuttajaosapuolina ovat YIT Rakennus Oy ja Helsingin Osuuskauppa Elanto.

CapMan tiedotti CapMan RE II -rahaston ja Finesco Investin yhteistyösopimuksesta kauppakeskuksen kehittämiseksi ensimmäisen kerran syyskuussa 2007.

”Finesco Investin kanssa tehty pitkäjänteinen Hyvinkään keskustan kehittämistyö on edennyt hyvin. Tulevan kauppakeskuksen sijainti kasvavan ja monipuolisesti kehittyvän kaupungin ydinkeskustassa kahden hypermarketin välissä tarjoaa erikoistavaran kaupalle ja palveluille erinomaisen lähtökohdan. Näemme myös keskusta-asumisen kysynnän vahvana”, sanoo CapMan Real Estaten rahastojohtaja Jorma Lehtonen.

”Olemme innostuneita kauppakeskushankkeen sijoittumisesta Hyvinkää-salin, kirjaston ja Wanhan Villatehtaan väliin, mikä luo mahdollisuuden kaupunkikulttuurin edelleen kehittämiselle Hyvinkäällä”, toteaa Finesco Invest Oy:n toimitusjohtaja Kari Järvenpää.

CapMan hallinnoi kolmea kiinteistöpääomarahastoa, joista CapMan Real Estate I sijoittaa pääkaupunkiseudun toimitilakiinteistöihin, CapMan RE II -rahasto toimitila- ja kiinteistökehityskohteisiin Suomessa ja CapMan Hotels RE -rahasto hotellikiinteistöihin Pohjoismaissa.
 
Lisätietoja
Jorma Lehtonen, rahastojohtaja, senior partner, CapMan Real Estate, puh. 0500 708 222
Kari Järvenpää, toimitusjohtaja, Finesco Invest Oy, puh. 0400 490 922

CapMan
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin 3,5 miljardin euron pääomia rahastoissaan. Yhtiöllä on kuusi sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science, CapMan Russia, CapMan Public Market ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on yli 150 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa ja Moskovassa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.
 
Finesco Invest Oy
Finesco Invest Oy on kiinteistökehitykseen ja vuokraukseen sekä liikkeenjohdon konsultointiin erikoistunut perheyritys, joka on perustettu Hyvinkäällä 1992.