Skip to content

CapMan Oyj:n hallituksen valiokuntien kokoonpanot

30/03/2010

CapMan Oyj pörssitiedote 30.3.2010 kello 12.30


CapMan Oyj:n hallituksen valiokuntien kokoonpanot

CapMan Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa tänään valittu hallitus on pitämässään järjestäytymis-kokouksessa valinnut hallituksen puheenjohtajaksi Heikki Westerlundin ja varapuheenjohtajaksi Teuvo Salmisen.

 

Heikki Westerlund jatkaa yhtiön toimitusjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä 1.6.2010 asti, jolloin tehtävässä aloittaa OTK Lennart Simonsen. Tällä välillä hallituksen puheenjohtajan tehtäviä hoitaa varapuheenjohtaja Teuvo Salminen.

 

Hallitus valitsi keskuudestaan palkitsemisvaliokunnan, jonka jäsenet ovat:

       Sari Baldauf (puheenjohtaja)

       Tapio Hintikka

       Heikki Westerlund

 

Lisäksi hallitus päätti perustaa nimitysvaliokunnan, jonka jäsenet valitaan myöhemmin. Hallitus päätti olla perustamatta tässä vaiheessa erillistä tarkastusvaliokuntaa, koska hallituksen katsotaan pystyvän hoitamaan nämä tehtävät riittävässä laajuudessa muiden tehtäviensä ohella.

 

CapMan Oyj:n hallinnointiperiaatteiden mukaan valiokuntien jäsenistä enemmistön tulee olla yhtiöstä riippumattomia. Hallituksen valiokuntiin voidaan valita myös hallituksen ulkopuolisia jäseniä.

 

Hallitus arvioi järjestäytymiskokouksessaan jäsenten riippumattomuutta yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista ja totesi, että riippumattomia jäseniä ovat Sari Baldauf, Koen Dejonckheere ja Tapio Hintikka. CapManin advisoreina toimivat Conny Karlsson ja Teuvo Salminen ovat riippumattomia yhtiön suurimmista omistajista, mutta riippuvaisia yhtiöstä. Heikki Westerlund on riippuvainen sekä suurimmista omistajista että yhtiöstä.

 

 

Lisätietoja:

Andrei Novitsky, lakimies, CapMan Oyj, puh. 0207 207 503

 

 

CAPMAN OYJ

 

 

Mari Reponen

viestintäjohtaja

Sijoittajapalvelut

 

 

JAKELU

Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet

www.capman.com

 

 

 

CapMan

CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin 3,6 miljardin euron pääomia pääomarahastoissaan. Yhtiöllä on kuusi sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science, CapMan Russia, CapMan Public Market ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on noin 150 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa ja Moskovassa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.