Skip to content

CapMan Buyout IX -rahaston lopulliseksi kooksi 294,6 milj. euroa

01/07/2010

CapMan Oyj lehdistötiedote 1.7.2010 kello 8.00


CapMan Buyout IX -rahaston lopulliseksi kooksi 294,6 milj. euroa

CapMan Buyout IX -rahaston varainhankinta on päättynyt ja rahaston lopulliseksi kooksi muodostui 294,6 milj. euroa. CapMan Buyout IX tekee sijoituksia keskikokoisiin yritysjärjestelyihin Pohjoismaissa.  Rahastoon kerätyllä uudella pääomalla on lievä positiivinen vaikutus CapMan Oyj:n rahastolta saamiin hallinnointipalkkioihin.

 

CapMan Buyout IX -rahaston sijoittajat ovat johtavia institutionaalisia sijoittajia pääosin Pohjoismaista mutta myös Keski-Euroopasta ja Yhdysvalloista. CapManin oma sijoitussitoumus rahastoon on 13 milj. euroa.

 

”Institutionaalisten sijoittajien sijoitukset pääomarahastoihin laskivat Euroopassa 80 prosenttia vuonna 2009 vuoteen 2008 verrattuna, ja varainhankintaympäristö on edelleen haastava. Olemme erittäin iloisia pohjoismaisten ja kansainvälisten instituutioiden osoittamasta luottamuksesta CapMania kohtaan sekä siitä, että rahastomme kiinnosti myös uusia sijoittajia”, sanoo CapMan Oyj:n varatoimitusjohtaja ja rahastojen varainhankinnasta vastaava senior partner Jerome Bouix.

 

Toistaiseksi CapMan Buyout IX on tehnyt sijoitukset ruotsalaiseen Metals and Powders Thomas Klier AB:iin ja suomalaisiin Esperi Care Oy:öön ja Havator Group Oy:öön. Metals and Powders on metallijauheiden ja murskatun metallin tuottamiseen erikoistunut perheyritys. Esperi Care on Suomen johtavia hoiva-alan yrityksiä, ja Havator tarjoaa nosto-, kuljetus- ja asennuspalveluja Pohjoismaissa, Venäjällä ja Baltiassa.

 

”Yli kaksikymmenvuotisen toimintahistoriamme toiseksi suurin buyout-rahasto antaa hyvät edellytykset jatkaa pohjoismaista sijoitusstrategiaamme. Tehtyjen sijoitusten lisäksi tulemme tekemään rahastosta viidestä seitsemään uutta sijoitusta yrityksiin, joilla on parhaat kasvumahdollisuudet toimialallaan. Pohjoismainen yrityskauppamarkkina on piristynyt viime vuodesta. Olemme toteuttaneet alkuvuonna kaksi uutta sijoitusta, neljä irtautumista sekä kohdeyritys MQ:n listautumisen Tukholman pörssiin”, sanoo CapMan Buyout
-tiimin vetäjä ja senior partner Tuomo Raasio.

 

CapMan Buyout IX -rahasto maksaa sijoitusaikanaan CapManille hallinnointipalkkiota rahaston lopullisen koon perusteella ja sen jälkeen rahaston salkun hankintahinnan perusteella. Mikäli rahasto aikanaan siirtyy voitonjaon piiriin, jaetaan sen jälkeen rahaston kassavirroista 80 prosenttia rahaston sijoittajille, 10 prosenttia CapMan Oyj:lle (voitonjako-osuustuotto) ja 10 prosenttia rahaston sijoitustoiminnasta vastaavalle sijoitustiimille.  

 

Lisätietoja:
Jerome Bouix, CapMan Oyj:n varatoimitusjohtaja, senior partner, puh. +358 207 207 558 tai +358 40 820 8541
Tuomo Raasio, CapMan Buyout -tiimin vetäjä, senior partner, puh. +358 207 207 505 tai +358 400 405 682

 

CapMan www.capman.com
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan toimijoita ja hallinnoi noin 3,6 miljardin euron pääomia rahastoissaan. Yhtiöllä on kuusi sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science, CapMan Russia, CapMan Public Market ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on noin 150 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa ja Moskovassa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.