Skip to content

CapMan ja Langholm Capital myyvät Farmoksen KiiltoCleanille

11/08/2010

CapMan lehdistötiedote 11.8.2010 kello 14.00

CapMan ja Langholm Capital myyvät Farmoksen KiiltoCleanille

CapManin hallinnoimat rahastot ja Langholm Capital ovat myyneet omistuksensa Farmos Holding Oy:ssä KiiltoClean Oy:lle. Rahastojen irtautumisella Farmoksesta ei ole vaikutusta CapMan Oyj:n vuoden 2010 tulokseen, koska irtautuvat rahastot eivät vielä ole voitonjaon piirissä.  

 

Suomalainen Farmos on pesu-, puhdistus- ja hygieniatuotteiden sekä teollisuuskemikaalien valmistaja ja markkinoija. Vuonna 1953 perustetun Farmoksen liikevaihto vuonna 2009 oli noin 44 milj. euroa, ja sen palveluksessa on tällä hetkellä noin 250 työntekijää Suomessa, Venäjällä, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Ruotsissa.

 

”CapManin omistusaikana Farmoksen liiketoiminta on kehittynyt hyvin. Olemme erittäin iloisia siitä, että löysimme Farmokselle vahvan kotimaisen teollisen ostajan. KiiltoCleanin kanssa Farmoksella on hyvät edellytykset jatkaa kasvuaan”, sanoo CapManin partneri Lars Hagelstam.

 

”CapManin omistusaikana Farmoksen on ollut mahdollista toteuttaa visiotaan kasvaa johtavaksi puhtaus- ja hygieniaratkaisujen tarjoajaksi keskeisimmillä markkina-alueillaan Suomessa, Baltiassa ja Venäjällä. Tänä aikana Farmos on laajentanut toimintansa yritysostoin Venäjälle ja kaikkiin Baltian maihin sekä investoinut omaan tuotantoyksikköön Venäjällä. Kotimaan päivittäistavarakaupassa Farmos on menestynyt erinomaisesti Erisan ja Serto -tuotemerkeillä. Uusi kotimainen ja pitkäjänteinen teollinen omistaja KiiltoClean mahdollistaa liiketoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen myös tulevaisuudessa”, toteaa toimitusjohtaja Juha Saarinen.

 

Farmoksen myynti on CapManin hallinnoimille CapMan Equity VII A, B ja Sweden sekä Finnmezzanine III A, B ja C rahastoille osittainen irtautuminen sijoituksesta, joka tehtiin alun perin vuonna 2003 Orionin kosmetiikkayksikkö Noiroon. Vuonna 2008 Farmos eriytettiin Lumenesta itsenäiseksi yhtiöksi, ja molemmat yritykset ovat kehittyneet markkinajohtajiksi omilla toimialoillaan. Ennen nyt julkistettua kauppaa CapManin hallinnoimat rahastot omistivat noin 60 % ja Langholm Capital ja yrityksen toimiva johto yhteensä noin 40 % Farmoksesta. Lumene on edelleen rahastojen salkussa. Farmoksen myynti siirtää irtautuvia rahastoja lähemmäs voitonjakoa, mutta se ei vaikuta aiemmin annettuun ohjeistukseen rahastojen voitonjakoon siirtymisen aikataulusta.

 

 

Lisätietoja:
Lars Hagelstam, partneri, CapMan Buyout p. 0207 207 549 tai 040 747 1870
Christian Lorenzen, toimitusjohtaja, Langholm Capital, p. +44 (0) 20 7484 8850
Juha Saarinen, toimitusjohtaja, Farmos, p. 040 513 9473

 

CapMan www.capman.com
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan toimijoita ja hallinnoi noin 3,5 miljardin euron pääomia rahastoissaan. Yhtiöllä on kuusi sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science, CapMan Russia, CapMan Public Market ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on noin 150 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa ja Moskovassa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.  

 

Langholm Capital www.langholm.com
Pääomasijoittaja Langholm sijoittaa erityisesti yrityksiin, jotka voivat strategisen asemansa ansiosta hyödyntää demografisista trendeistä johtuvia mahdollisuuksia, perustavaa laatua olevien muutosten tapahtumista kuluttajien elämäntyylissä ja arvoissa. Langholmin viimeaikaisia sijoituskohteita ovat mm. Bart Spices, Tyrrells Potato Chips, Just Retirement (Holdings) plc ja Lumene.

 

Farmos www.farmos.com
Farmos Oy on johtava suomalainen pesu-, puhdistus- ja hygienia-tuotteiden valmistaja ja markkinoija. Farmos palvelee b2b-asiakkaitaan kaikilla korkeaa hygienia- ja puhtaustasoa vaativilla toimialoilla kuten terveydenhuollossa, elintarviketeollisuudessa, ravintola- ja suurkeittiöissä, ammattisiivouksessa, pesuloissa sekä teollisuudessa. Päivittäistavarakaupassa Farmoksen päätuotemerkit ovat vahvat suomalaiset Erisan ja Serto. Farmoksen palveluksessa on n. 250 henkilöä, joista Suomessa työskentelee n.160. Farmoksen liikevaihto vuonna 2009 oli noin 44 milj. euroa.