Skip to content

CapMan Oyj:n hallituksen valiokuntien kokoonpanot

06/08/2010

CapMan Oyj pörssitiedote 6.8.2010 kello 8.40


CapMan Oyj:n hallituksen valiokuntien kokoonpanot

CapMan Oyj:n hallitus on valinnut keskuudestaan Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan, joka korvaa maaliskuussa 2010 valitun Palkitsemisvaliokunnan.

 

Hallitus valitsi Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi Sari Baldaufin, Tapio Hintikan ja Heikki Westerlundin. Tapio Hintikka toimii valiokunnan puheenjohtajana.

 

Hallitus on päättänyt olla perustamatta erillistä tarkastusvaliokuntaa, koska hallituksen katsotaan pystyvän hoitamaan nämä tehtävät riittävässä laajuudessa muiden tehtäviensä ohella.

 

 

Lisätietoja:
Heidi Sulin, lakimies, CapMan Oyj, puh. 0207 207 517

 

 

CAPMAN OYJ

 

 

Mari Reponen
viestintäjohtaja
Sijoittajapalvelut

 

 

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com

 

 

 

CapMan
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin 3,5 miljardin euron pääomia pääomarahastoissaan. Yhtiöllä on kuusi sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science, CapMan Russia, CapMan Public Market ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on noin 150 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa ja Moskovassa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.