Skip to content

CapManin uuteen mezzanine-rahastoon 60 milj. euroa ensimmäisellä varainhankintakierroksella

22/09/2010

CapMan Oyj pörssitiedote 22.9.2010 kello 14.00

CapManin uuteen mezzanine-rahastoon 60 milj. euroa ensimmäisellä varainhankintakierroksella

CapMan Oyj on perustanut viidennen mezzanine-rahastonsa CapMan Mezzanine V:n. Rahastoon kerättiin tänään päättyneellä ensimmäisellä varainhankintakierroksella 60 milj. euroa. Rahasto tekee mezzanine-sijoituksia keskikokoisiin yrityksiin Pohjoismaissa. Rahaston perustamisella ei ole oleellista vaikutusta CapMan Oyj:n vuoden 2010 tulokseen.

 

”Ensimmäisen varainhankintakierroksen päättyminen tarkoittaa, että voimme aloittaa rahaston sijoitustoiminnan ja hyödyntää löytämiämme sijoitusmahdollisuuksia, jotka ovat tulosta CapMan Buyoutin laajasta markkinakattavuudesta Pohjoismaissa. Lähdemme innolla jatkamaan mezzanine-strategiamme toteuttamista ja pohjoismaisten keskisuurten yritysten tukemista”, sanoo CapMan Buyoutin mezzanine director Niklas Östborn.

 

CapMan Buyout on yksi kokeneimmista mezzanine-sijoituksia tekevistä tiimeistä Pohjoismaissa. Mezzanine on ollut osa CapMan Buyoutin sijoitustoimintaa vuodesta 1995, ja tiimi on siitä lähtien sijoittanut neljän mezzanine-rahaston pääomat yhteensä 49 keskisuureen yritykseen. Kohdeyritysten yritysarvo (EV) on tyypillisesti vaihdellut 50-250 milj. euron välillä ja mezzanine-sijoitukset ovat suuruudeltaan noin 10-20 milj. euroa per kohdeyritys.

 

CapMan Mezzanine V -rahasto tulee tekemään mezzanine-sijoituksia pääasiassa pohjoismaisiin yrityksiin, joissa pääomistajana on CapMan Buyout IX -rahasto. CapMan Mezzanine V:n tavoitekoko on 150 milj. euroa. CapMan Oyj:n oma sijoitussitoumus rahastoon on 5 milj. euroa.

 

”Vaikka varainhankintamarkkina on edelleen haastava, useat instituutiosijoittajat näkevät mezzaninen kiinnostavana tuotteena. Mezzanine-rahasto tarjoaa sijoittajilleen houkuttelevan riski-tuottosuhteen, joka muodostuu omaa pääomaa suojatummasta asemasta, korkotuotoista syntyvästä säännöllisestä kassavirrasta sekä osuudesta oman pääoman mahdolliseen arvonnousuun”, sanoo CapMan Oyj:n varatoimitusjohtaja ja rahastojen varainhankinnasta vastaava senior partner Jerome Bouix.

 

Rahastoa koskevat alan käytännön mukaiset ehdot hallinnointipalkkiosta ja voitonjako-osuuksista.  CapMan Mezzanine V -rahasto maksaa CapManille hallinnointipalkkiota rahaston sijoitusaikana rahaston lopullisen koon perusteella ja sen jälkeen rahaston salkun hankintahinnan perusteella. Rahasto siirtyy voitonjaon piiriin palautettuaan sijoittajille sijoitetun pääoman ja pääomalle vuotuisen etuoikeutetun tuoton. Rahaston aikanaan mahdollisesti siirryttyä voitonjakoon (carried interest) jaetaan sen kassavirroista 80 prosenttia rahaston sijoittajille, 10 prosenttia CapMan Oyj:lle ja 10 prosenttia rahaston sijoitustoiminnasta vastaavalle sijoitustiimille.

 

Lisätietoja:
Jerome Bouix, CapMan Oyj:n varatoimitusjohtaja, senior partner, puh. +358 40 820 8541
Niklas Östborn, mezzanine director, CapMan Buyout, puh. +46 8 545 854 76 tai +46 702 31 57 51

 

CAPMAN OYJ

 

Mari Reponen
viestintäjohtaja
Sijoittajapalvelut

 

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com

 


CapMan

CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan toimijoita ja hallinnoi noin 3,6 miljardin euron pääomia rahastoissaan. Yhtiöllä on kuusi sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science, CapMan Russia, CapMan Public Market ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on noin 150 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa ja Moskovassa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.