Skip to content

CapMan myy 30 % Access Capital Partnersista Pohjolalle, tulosvaikutus noin 23 milj. euroa vuonna 2010

17/11/2010

CapMan Oyj pörssitiedote 17.11.2010 klo 9.45


CapMan myy 30 % Access Capital Partnersista Pohjolalle, tulosvaikutus noin 23 milj. euroa vuonna 2010

CapMan Oyj (CapMan) ja Pohjola Pankki Oyj (Pohjola) ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan CapMan myy 30 % Access Capital Partners Group SA:sta (Access) Pohjolalle. Kaupan vaikutus CapManin vuoden 2010 tulokseen on noin 23 milj. euroa.  Kaupan toteutuminen edellyttää viranomaisten hyväksyntää Guernseyllä (GSFC) ja Ranskassa (AMF), ja sen odotetaan toteutuvan vuoden 2010 loppuun mennessä.

 

Access on Euroopan johtavia pääomarahastojen rahastoja hallinnoivia yhtiöitä, ja sen hallinnoimat pääomat ovat noin 2,9 miljardia euroa. CapMan perusti Accessin yhdessä sen managing partnereiden kanssa vuonna 1999.

 

Tiedotettu kauppa on osa kokonaisuutta, jossa Access ostaa koko Pohjola Private Equity Funds Oy:n (PPEF) osakekannan Pohjolalta, ja Pohjola ostaa yhteensä 40 % Accessista CapManilta ja Accessin managing partnereilta. Kaupan seurauksena syntyvän Access Capital -konsernin hallinnoimat pääomat nousevat noin 4,5 miljardiin euroon. CapManille jää kauppojen toteutumisen jälkeen 5 %:n omistusosuus Accessissa. CapManin oikeudet Accessin rahastoista ja pääomasijoitusmandaateista mahdollisesti saataviin voitonjako-osuustuottoihin säilyvät kaupan jälkeen ennallaan ennen kaupan toteutumista kerättyjen pääomien osalta.

 

”Accessin perustamisen jälkeen sekä CapMan että Access ovat kasvaneet voimakkaasti, CapMan yhdeksi Pohjoismaiden ja Venäjän johtavista pääomasijoitusyhtiöistä, ja Access yhdeksi Euroopan johtavista pääomarahastojen rahastoja ja mandaatteja hallinnoivista yhtiöistä. Tämä on hyvä ja luonnollinen ajankohta CapManille luopua merkittävästä omistuksestaan Accessissä ja keskittyä ydinliiketoimintaansa eli suoria kohdeyrityssijoituksia ja kiinteistösijoituksia tekevien rahastojen hallinnointiin”, sanoo CapManin toimitusjohtaja Lennart Simonsen.

 

”Olemme ylpeitä ja kiitollisia, että olemme saaneet olla mukana kehittämässä Accessin toimintaa 12 vuoden ajan. Accessin managing partnerit ovat tehneet loistavaa työtä kasvattaessaan yhtiötä ja luodessaan sille vahvan markkina-aseman. Nyt tiedotetut omistusjärjestelyt tukevat Accessin tulevaa kehitystä erinomaisesti”, jatkaa CapManin senior partner Ari Tolppanen, joka on ollut Accessin hallituksen jäsen vuodesta 1999.

 

 

Lisätietoja:
Lennart Simonsen, toimitusjohtaja, puh. 0207 207 567

 

 

 

CAPMAN OYJ

 

 

Mari Reponen
viestintäjohtaja
Sijoittajapalvelut

 

 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com

 

 

CapMan
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan toimijoita ja hallinnoi noin 3,6 miljardin euron pääomia rahastoissaan. Yhtiöllä on kuusi sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science, CapMan Russia, CapMan Public Market ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on noin 150 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001. www.capman.com

 

Access Capital Partners
Vuonna 1999 perustettu Access Capital Partners on Euroopan johtavia pääomarahastojen rahastojen hallinnointiyhtiöitä, ja sen hallinnoimat pääomat ovat noin 2,9 miljardia euroa. Accessin sijoitusfokus on ollut koko sen toiminta-ajan etenkin eurooppalaisissa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sijoittavissa buyout-rahastoissa. Access sijoittaa hallinnoimiensa rahastojen ja pääomasijoitusmandaattien varoja sekä perustettaviin uusiin rahastoihin että ostaa sijoitusosuuksia ja olemassa olevista rahastoista (secondary-sijoitukset), mikä erottaa sen useista muista toimijoista. Accessin palveluksessa on sen kahdeksan partneria mukaan lukien yhteensä 32 henkilöä Pariisissa, Brysselissä, Münchenissä ja Lontoossa. www.access-capital-partners.com

 

Pohjola
Pohjola on suomalainen finanssipalvelukonserni, joka tarjoaa yritys- ja yhteisöasiakkaille monipuoliset pankki-, vahinkovakuutus- ja varainhoitopalvelut. Yksityishenkilöille Pohjola tarjoaa kattavat vahinkovakuutus- ja private banking -palvelut. Pörssinoteerattu Pohjola Pankki Oyj (Pohjola) on osa OP-Pohjola-ryhmää, joka on johtava finanssiryhmä Suomessa.

 

Pohjola Varainhoito on osa Pohjola-konsernia ja se vastaa OP-Pohjola-ryhmän suurimpien instituutio- ja yksityishenkilöasiakkaiden varallisuudenhoidosta. Yli 35 miljardin euron varoja hoitaa 168 varainhoidon ammattilaista. Yhtiö on johtava varainhoitaja suomalaisille yksityishenkilö- ja instituutiosijoittajille. Varainhoidon yhteydessä toimiva Pohjola Private Equity Funds on vajaan neljän vuoden toiminta-aikansa kuluessa kasvanut yhdeksi merkittävimmistä pääomarahastoliiketoimintaa harjoittavista yhtiöistä Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoitavat varat ovat noin 1,6 miljardia euroa. www.pohjola.fi