Skip to content

CapMan uudelleenorganisoi teknologiasijoitustoimintaansa, tulosvaikutus enintään -5 milj. euroa vuonna 2010

17/11/2010

CapMan Oyj pörssitiedote 17.11.2010 klo 9.30
 

CapMan uudelleenorganisoi teknologiasijoitustoimintaansa, tulosvaikutus enintään -5 milj. euroa vuonna 2010

CapMan uudelleenorganisoi teknologiasijoitustoimintaansa. Järjestelyn vaikutus CapManin vuoden 2010 tulokseen on enintään -5 milj. euroa. CapMan Technology -tiimi keskittyy jatkossa nykyisten kohdeyritystensä arvonkehitystyöhön ja tuottojen maksimointiin teknologiarahastojen sijoittajille. Pohjoismainen teknologiasektori ja kasvun rahoitus säilyvät CapManin muiden rahastojen sijoitusfokuksessa myös tulevaisuudessa.

 

”CapManin tavoitteena on tarjota rahastosijoittajille alan parhaaseen neljännekseen kuuluva tuottotaso. Etenkään varhaisen vaiheen teknologiasijoitusten tuotot eivät ole Euroopassa eivätkä CapManilla enää viime vuosina tuoneet riittävää riskikorjattua tuottoa sijoittajille. Tämän seurauksena olemme päättäneet olla perustamatta uusia, itsenäisiä teknologiarahastoja tulevaisuudessa”, sanoo CapManin toimitusjohtaja Lennart Simonsen.

 

CapMan Technology 2007 -rahasto ei tee jatkossa sijoituksia uusiin kohdeyrityksiin. CapMan Technology -tiimi keskittyy nykyisten kohdeyritystensä arvonkehitystyöhön ja tuottojen maksimointiin rahastojen sijoittajille. Uudelleenorganisointiin liittyvien kulujen odotetaan olevan enintään -5 milj. euroa vuonna 2010. Tästä enintään 3,8 milj. euroa on alaskirjausta vuonna 2002 tehtyyn Swedestart-yrityskauppaan liittyvästä liikearvosta ja loput 1,2 milj. euroa on uudelleenjärjestelyvarausta. Liikearvon alaskirjauksella ei ole kassavirtavaikutusta.

 

CapMan on päättänyt jo aikaisemmin Life Science -toimintansa osalta, ettei se perusta tulevaisuudessa uusia itsenäisiä life science -rahastoja.

 

”Pohjoismainen teknologiasektori, kasvun rahoittaminen sekä terveydenhuoltoala säilyvät CapManin muiden rahastojen sijoitusfokuksessa myös tulevaisuudessa”, sanoo Simonsen. ”Teknologiarahastojen salkuissa on tällä hetkellä 20 yritystä ja life science -rahastojen salkuissa 12 yritystä, ja etenkin CapMan Technology 2007:llä ja CapMan Life Science IV -rahastoilla on runsaat jatkosijoitusvarat nykysalkun kehittämiseksi. Teknologia- ja Life Science -kohdeyritykset ovat keskimäärin hyvässä kunnossa, ja useisiin niistä liittyy merkittävää arvonnousupotentiaalia.”

 

CapMan Technology -tiimin vetäjä, senior partner Petri Niemi on irtisanoutunut CapManin palveluksesta. Hän jatkaa tehtävässään 31.12.2010 asti. Tiimin vetäjäksi on nimitetty 1.1.2011 alkaen senior partner Vesa Walldén.

 

 

Lisätietoja:
Lennart Simonsen, toimitusjohtaja, puh. 0207 207 567

 

 

CAPMAN OYJ

 

 

Mari Reponen
viestintäjohtaja
Sijoittajapalvelut

 

 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com

 

 

CapMan
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan toimijoita ja hallinnoi noin 3,6 miljardin euron pääomia rahastoissaan. Yhtiöllä on kuusi sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science, CapMan Russia, CapMan Public Market ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on noin 150 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.