Skip to content

CapManille uusi johtoryhmä

05/11/2010

CapMan Oyj pörssitiedote 5.11.2010 8.40

CapManille uusi johtoryhmä

CapMan Oyj -konsernin johtoryhmän kokoonpanoa on uudistettu 5.11.2010 alkaen.

 

Konsernin johtoryhmään kuuluvat 5.11.2010 alkaen:
–       Lennart Simonsen, toimitusjohtaja
–       Jerome Bouix, Sijoittajapalvelut-tiimin vetäjä
–       Niko Haavisto, talousjohtaja
–       Kai Jordahl, CapMan Buyout -tiimin vetäjä
–       Mika Matikainen, CapMan Real Estate -tiimin vetäjän sijainen
–       Hans Christian Dall Nygård, CapMan Russia -tiimin vetäjä
–       Joakim Rubin, CapMan Public Market -tiimin vetäjä

 

”Johtoryhmässä ovat nyt oikeassa suhteessa edustettuina sijoitustoimintamme, hallinnointiliiketoimintamme sekä keskeinen maantieteellinen toiminta-alueemme. Uusi kokoonpano mahdollistaa pääpainon pitämisen CapManin hallinnoimien rahastojen sijoitustoiminnassa ja antaa johtoryhmälle vahvan pohjan kehittää yhtiötä”, sanoo CapManin toimitusjohtaja Lennart Simonsen.

 

”Konsernin strategiatyön lisäksi uusi johtoryhmä tulee olemaan tärkeässä asemassa, kun sijoitustiimien parhaita käytäntöjä kehitetään edelleen ja jaetaan tiimien kesken”, jatkaa Simonsen. ”Tavoitteenamme on varmistaa, että CapManin omistajuus tuo jatkossa yhä suurempaa lisäarvoa kohdeyritystemme ja omistamiemme kiinteistöjen toimintaan ja realisoituu selvänä sijoituskohteiden arvonnousuna rahastojemme sijoittajille ja osakkeenomistajille.”

 

”Olemme kiitollisia johtoryhmän aikaisemmille jäsenille heidän panoksestaan CapManin kehittämiseksi ja olen iloinen voidessani todeta, että he kaikki jatkavat yhtiön palveluksessa”, sanoo Simonsen.

 

 

Lisätietoja:
Lennart Simonsen, toimitusjohtaja, puh. 0207 207 567 tai 0400 439 684
Lisätietoja johtoyhmän jäsenistä: www.capman.com/sijoittajat/hallinnointi/johtoryhman-jasenet

 

CAPMAN OYJ

 

 

Mari Reponen
viestintäjohtaja
Sijoittajapalvelut

 

 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com

 

 

 

CapMan
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan toimijoita ja hallinnoi noin 3,6 miljardin euron pääomia rahastoissaan. Yhtiöllä on kuusi sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science, CapMan Russia, CapMan Public Market ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on noin 150 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.