Skip to content

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

14/12/2010

CapMan Oyj pörssi-ilmoitus 14.12.2010 kello 10.40


Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

CapMan Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen ilmoituksen yhtiön omistusosuuksien muuttumisesta. Gimv NV osuus osakkeista on ylittänyt yhden kymmenesosan (1/10) ja osuus äänimäärästä on ylittänyt yhden kahdeskymmenesosan (1/20) 10.12.2010 tehdyn osakekaupan seurauksena.

 

 

1. Kohdeyrityksen nimi:
CapMan Oyj

 

2. Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut:
10.12.2010

 

3. Osakelajikohtaisesti tarkka osuus CapMan Oyj:n osakkeiden lukumäärästä ja äänimäärästä:

 

Osake- Osakkeiden Osuus Osuus ääni-
laji  lukumäärä osakkeista määrästä
A-sarja 0 0 % 0 %
B-sarja 8 431 978 10,005 % 6,10 %
Yhteensä 8 431 978 10,005 % 6,10 %

 

4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja kaupparekisterinumero:
Gimv NV, Register of Corporations, Antwerp 0220.324.117

 

CapMan Oyj:n osakemäärä 10.12.2010 oli 84 281 766 osaketta (6 000 000 A-osaketta ja 78 281 766 B-osaketta), ja ääniä osakkeilla oli yhteensä 138 281 766 kappaletta. Gimv NV:n osuus osakkeista on siten 10,005 % ja osuus äänimäärästä 6,10 %.

 

CAPMAN OYJ

Mari Reponen
viestintäjohtaja
Sijoittajapalvelut

 

 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com

 

 

CapMan  www.capman.com  
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan toimijoita ja hallinnoi noin 3,6 miljardin euron pääomia rahastoissaan. Yhtiöllä on kuusi sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science, CapMan Russia, CapMan Public Market ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on noin 150 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001. www.capman.com