Skip to content

CapMan irtautuu osittain LUMENE Oy:stä

23/12/2010

CapMan lehdistötiedote 23.12.2010 klo 9.00


CapMan irtautuu osittain LUMENE Oy:stä

 

CapManin hallinnoimat rahastot myyvät yhteensä 48 prosenttia LUMENE Oy:n osakkeista yhtiön toiselle pääomistajalle eli Langholm Capitalin hallinnoimille rahastoille. Rahastoille jää kaupan jälkeen 13 prosentin omistusosuus LUMENE Oy:ssä. Osittaisella irtautumisella ei ole oleellista vaikutusta CapManin vuoden 2010 tai 2011 tulokseen, koska CapManin oman rahastosijoituksen positiivinen käyvän arvon muutos on kirjattu tulokseen jo sijoitusaikana.

 

LUMENE Oy kehittää, valmistaa, myy ja markkinoi korkealaatuisia ihonhoito- ja värikosmetiikkatuotteita sekä ammattilaisten hiuskosmetiikkatuotteita. Lumene-tuotemerkki on ihonhoito- ja värikosmetiikkatuotteiden markkinajohtaja Suomessa. Viime vuosina LUMENE Oy on kehittänyt toimintaansa erityisesti Venäjällä ja Yhdysvalloissa sekä vahvistanut asemaansa Ruotsissa. LUMENE Oy:n liikevaihto vuonna 2009 oli noin 78 milj. euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 510 henkilöä. Vuonna 2010 yhtiö on kasvanut hyvin säilyttäen hyvän kannattavuuden.

 

”CapManin omistusaikana LUMENE Oy on keskittynyt yhtiön strategian kannalta tärkeisiin innovatiivisiin lisäarvotuotteisiin, joiden vaikuttavina aineina ovat pohjoisen luonnon marjat ja kasvit. Yhtiöllä on kaksi vahvaa brändiä, eli Lumene ja Cutrin, ja se on pystynyt rakentamaan vahvan markkina-aseman erittäin kansainvälisellä ja kilpaillulla toimialalla. Kattava jakeluverkosto Venäjällä, Yhdysvalloissa ja Ruotsissa luo vahvan pohjan tulevaisuuden kasvulle. Olemme iloisia siitä, että voimme olla mukana Langholm Capitalin kanssa yrityksen kehittämisessä jatkossakin”, sanoo CapManin partneri ja LUMENE Oy:n hallituksen jäsen Lars Hagelstam. 

 

”Meillä on hyvät edellytykset jatkaa liiketoiminnan kehittämistä ja kansainvälistämistä. Tavoitteenamme on hakea voimakasta kasvua erityisesti Pohjoismaissa sekä Yhdysvalloissa ja Venäjällä”, sanoo LUMENE Oy;n toimitusjohtaja Tapio Pajuharju.

 

Kaupan seurauksena CapManin hallinnoimien rahastojen omistusosuus LUMENE Oy:stä on 13 prosenttia, Langholm Capitalin rahastojen omistusosuus 79 prosenttia ja yrityksen johdon ja muiden omistajien omistusosuus yhteensä 8 prosenttia. CapManin edustaja tulee jatkamaan LUMENE Oy:n hallituksessa kaupan toteutumisen jälkeen.

 

CapMan Equity VII ja Finnmezzanine III -rahastot sijoittivat LUMENE Oy:ön vuonna 2003, kun ne ostivat Orionin kosmetiikkayksikkö Noiron. Noiron nimi vaihdettiin myöhemmin LUMENE Groupiksi. Pesu- ja puhdistusaineiden valmistaja Farmos eriytettiin LUMENE Oy:stä vuonna 2008 erilliseksi yhtiöksi, ja CapMan irtautui Farmoksesta elokuussa 2010. Sijoitus on ollut hyvä CapManin hallinnoimien rahastojen sijoittajille. CapMan on merkittävä sijoittaja CapMan Equity VII ‑rahastossa, ja tähän rahastosijoitukseen liittyvä käyvän arvon muutos on kirjattu CapManin tulokseen jo aiemmin.

 

CapMan Equity VII A, B ja Sweden sekä Finnmezzanine III A ja B -rahastot siirtyvät osittaisen irtautumisen seurauksena lähemmäksi voitonjakoa, ja niiden odotetaan siirtyvän aiemmin tiedotetun mukaisesti voitonjaon piiriin vuoden 2011 aikana. Kaupan odotetaan toteutuvan lopullisesti tammikuussa.

 

Lisätietoja:
Heikki Westerlund, senior partner, CapMan Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, puh. 0207 207 504 tai 050 559 6580
Lars Hagelstam, partneri, CapMan Buyout, puh. 0207 207 549 tai 040 747 1870
Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja, LUMENE Oy, puh. 050 577 4200

 

 

CapMan  www.capman.com  
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan toimijoita ja hallinnoi noin 3,6 miljardin euron pääomia rahastoissaan. Yhtiöllä on kuusi sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science, CapMan Russia, CapMan Public Market ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on noin 150 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.   

 

Langholm Capital www.langholm.com
Pääomasijoittaja Langholm sijoittaa erityisesti yrityksiin, jotka voivat strategisen asemansa ansiosta hyödyntää demografisista trendeistä johtuvia mahdollisuuksia, perustavaa laatua olevien muutosten tapahtumista kuluttajien elämäntyylissä ja arvoissa. Langholmin viimeaikaisia sijoituskohteita ovat mm. Bart Spices, Tyrrells Potato Chips, Just Retirement (Holdings) plc ja Lumene.

 

LUMENE Oy www.lumene.fi
LUMENE Oy on kokonaisvaltaisen kauneuden ja hyvinvoinnin huippuosaaja. LUMENE Oy kehittää, valmistaa, myy ja markkinoi korkealaatuisia ihonhoito- ja värikosmetiikkatuotteita sekä ammattilaisten hiuskosmetiikkatuotteita. Yrityksen menestys perustuu tinkimättömään, suomalaiseen ammattitaitoon ja innovatiiviseen tuotekehitykseen, joka hyödyntää alan uusinta teknologiaa sekä pohjoisen luonnon tehokkaita raaka-aineita. LUMENE Oy:llä on kaksi tuotemerkkiä, ihonhoito- ja värikosmetiikkaan keskittynyt Lumene sekä ammattilaisten hiuskosmetiikkamerkki Cutrin. Korkealaatuiset Lumene- ja Cutrin-tuotteet sekä kehitetään että valmistetaan Suomessa. Lumene-tuotemerkki viettää tänä vuonna 40-vuotisjuhliaan.