Skip to content

CapManin Access Capital Partners -kauppa toteutunut

16/12/2010

CapMan Oyj pörssitiedote 16.12.2010 klo 15.00

CapManin Access Capital Partners -kauppa toteutunut

 

Kauppa, jolla CapMan Oyj myy 30 % Access Capital Partners Group SA:n osakkeista Pohjola Pankki Oyj:lle, on toteutunut. Kaupan toteutuminen edellytti viranomaisten hyväksyntää Guernseyllä (GSFC) ja Ranskassa (AMF), ja nämä hyväksynnät on nyt saatu. CapMan tiedotti kaupasta pörssitiedotteella 17.11.2010.

 

Kaupan vaikutus CapManin vuoden 2010 tulokseen on noin 23 milj. euroa. CapManin omistusosuus Access Capital Partnersista on kaupan toteutumisen jälkeen 5 %. CapManin oikeudet Accessin rahastoista ja pääomasijoitusmandaateista mahdollisesti saataviin voitonjako-osuustuottoihin säilyvät kaupan jälkeen ennallaan ennen kaupan toteutumista kerättyjen pääomien osalta.

 

 

Lisätietoja:
Lennart Simonsen, toimitusjohtaja, puh. 0207 207 567

 

 

CAPMAN OYJ

 

 

Mari Reponen
viestintäjohtaja
Sijoittajapalvelut

 

 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com

 

 

CapMan
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan toimijoita ja hallinnoi noin 3,6 miljardin euron pääomia rahastoissaan. Yhtiöllä on kuusi sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science, CapMan Russia, CapMan Public Market ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on noin 150 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001. www.capman.com

 

Access Capital Partners
Vuonna 1999 perustettu Access Capital Partners on Euroopan johtavia pääomarahastojen rahastojen hallinnointiyhtiöitä, ja sen hallinnoimat pääomat ovat noin 2,9 miljardia euroa. Accessin sijoitusfokus on ollut koko sen toiminta-ajan etenkin eurooppalaisissa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sijoittavissa buyout-rahastoissa. Access sijoittaa hallinnoimiensa rahastojen ja pääomasijoitusmandaattien varoja sekä perustettaviin uusiin rahastoihin että ostaa sijoitusosuuksia ja olemassa olevista rahastoista (secondary-sijoitukset), mikä erottaa sen useista muista toimijoista. Accessin palveluksessa on sen kahdeksan partneria mukaan lukien yhteensä 32 henkilöä Pariisissa, Brysselissä, Münchenissä ja Lontoossa. www.access-capital-partners.com

 

Pohjola
Pohjola on suomalainen finanssipalvelukonserni, joka tarjoaa yritys- ja yhteisöasiakkaille monipuoliset pankki-, vahinkovakuutus- ja varainhoitopalvelut. Yksityishenkilöille Pohjola tarjoaa kattavat vahinkovakuutus- ja private banking -palvelut. Pörssinoteerattu Pohjola Pankki Oyj (Pohjola) on osa OP-Pohjola-ryhmää, joka on johtava finanssiryhmä Suomessa.

 

Pohjola Varainhoito on osa Pohjola-konsernia ja se vastaa OP-Pohjola-ryhmän suurimpien instituutio- ja yksityishenkilöasiakkaiden varallisuudenhoidosta. Yli 35 miljardin euron varoja hoitaa 168 varainhoidon ammattilaista. Yhtiö on johtava varainhoitaja suomalaisille yksityishenkilö- ja instituutiosijoittajille. Varainhoidon yhteydessä toimiva Pohjola Private Equity Funds on vajaan neljän vuoden toiminta-aikansa kuluessa kasvanut yhdeksi merkittävimmistä pääomarahastoliiketoimintaa harjoittavista yhtiöistä Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoitavat varat ovat noin 1,6 miljardia euroa. www.pohjola.fi