Skip to content

CapMan on allekirjoittanut aiesopimuksen kiinteistökonsultointitoiminnan myynnistä

04/02/2011

CapMan lehdistötiedote 4.2.2011 kello 9.40


CapMan on allekirjoittanut aiesopimuksen kiinteistökonsultointitoiminnan myynnistä

 

CapMan on allekirjoittanut aiesopimuksen kiinteistökonsultointitoimintansa myynnistä. Toteutuessaan kaupalla ei ole oleellista vaikutusta CapManin vuoden 2011 tulokseen, ja sen odotetaan toteutuvan viimeistään vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä. 

 

CapMan hallinnoi neljää kiinteistöpääomarahastoa sekä harjoittaa kiinteistökonsultointia tytäryhtiönsä Realprojekti Oy:n kautta. Aiesopimuksen mukaan Realprojektin rakennuttamistoiminnot,  kauppakeskusjohtaminen sekä kaupallinen konsultointi siirretään uuteen yhtiöön, jonka omistajiksi tulevat  Markku Hietala, Matti Karlsson ja Vesa Olkkola. Markku Hietala ja Matti Karlsson ovat tällä hetkellä Realprojektin palveluksessa. Myytävään konsultointitoimintaan kuuluvien 21 henkilön on tarkoitus siirtyä perustettavan yrityksen palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Konsultointiliiketoimintaa harjoittavan uuden yhtiön on tarkoitus jatkaa toimintaansa Realprojekti-nimellä.

 

CapMan Real Estate keskittyy kaupan jälkeen kiinteistöpääomarahastojen hallinnointiin partneri Mika Matikaisen johdolla. CapMan Real Estate -tiimin palvelukseen jää 25 sijoitusammattilaista. CapMan ja perustettava uusi yhtiö jatkavat yhteistyötä CapManin kiinteistökohteiden kehittämiseksi kuten aikaisemminkin. CapMan Real Estate -tiimin nykyisestä vetäjästä Markku Hietalasta tulee uuden yhtiön toimitusjohtaja, ja hän jatkaa kaupan toteutumisen jälkeen CapMan Real Estaten neuvonantajana.

 

”Konsultointitoiminnan myynti tulee selkeyttämään CapManin kiinteistöorganisaatiota ja mahdollistaa siten kiinteistörahastotoiminnan tehokaamman johtamisen ja kehittämisen tulevaisuudessa. Tavoitteenamme on myös kiinteistötoiminnan yhdenmukaistaminen CapManin muiden sijoitusalueiden kanssa. Pidämme hyvin tärkeänä toimintamme kehittämisen kannalta, että yhteistyö konsultointiliiketoiminnan kanssa jatkuu ja kehittyy myös kaupan jälkeen,” sanoo CapManin partneri Mika Matikainen.  

 

”Kauppa antaa konsultointiliiketoiminnalle mahdollisuuden kehittyä itsenäisenä yrityksenä. Tavoitteenamme on vahvistaa  nykyistä ydinosaamista sekä kehittää palvelutarjontaa vastaamaan entistä paremmin nykyisten ja uusien asiakkaiden kasvavia tarpeita. CapMan säilyy tulevaisuudessa tärkeänä yhteistyökumppaninamme ja asiakkaanamme,” sanoo senior partner Markku Hietala.  

 

 

Lisätietoja:
Mika Matikainen, CapMan Real Estate -tiimin vetäjän sijainen, partneri, p. 0207 207 616 tai 040 519 0707
Markku Hietala, CapMan Real Estate -tiimin vetäjä, senior partner, p 0207 207 631 tai 0500 405 879

 

 

CapMan www.capman.com
CapMan on Pohjoismaissa ja Venäjällä toimivat pääomasijoittaja, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,5 miljardin euron pääomat.  CapManilla on neljä keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on noin 150 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa, Kööpenhaminassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.