Skip to content

CapManin päivitetty strategia ja taloudelliset tavoitteet

04/02/2011

CapMan Oyj pörssitiedote 4.2.2011 klo 8.40


CapManin päivitetty strategia ja taloudelliset tavoitteet

 

CapMan Oyj:n hallitus on hyväksynyt konsernin päivitetyn strategian ja uudet taloudelliset tavoitteet. CapManin strategiana on yhdistää yrittäjähenkisten sijoitustiimien sekä CapManin vahvuudet tuottaakseen sijoittajilleen erinomaisia tuottoja. Selkeiden suuntaviivojen antamiseksi on otettu käyttöön myös uudet missio ja visio.

 

CapManin päivitetty strategia perustuu yrittäjähenkisten, partnership-mallilla toimivien sijoitustiimien sekä CapManin vahvuuksien yhdistämiseen. CapManin keskeisten sijoitustiimien eli Buyoutin, Russian, Public Marketin ja Real Estaten vahvuuksia ovat vahva paikallinen läsnäolo, keskittyminen pieniin ja keskisuuriin kohdeyrityssijoituksiin ja kiinteistökohteisiin, joissa on selvää kehityspotentiaalia, sekä pitkäaikainen kokemus pääomasijoittamisesta Pohjoismaissa ja Venäjällä eri syklien aikana. CapManin vahvuuksiin sisältyvät ainutlaatuinen maantieteellinen kattavuus, markkinaosaamisen jakaminen sijoitustiimien kesken, ammattimainen varainhankinta ja pitkäaikaiset sijoittajasuhteet sekä korkealaatuiset palvelutoiminnot, jotka kaikki edesauttavat sijoitustiimien mahdollisuuksia keskittyä sijoitustoimintaan.

 

Sijoitustiimien ja CapManin vahvuudet yhdistämällä CapManilla on ainutlaatuinen mahdollisuus tuottaa sijoittajilleen erinomaisia tuottoja. Tämä yhdistelmä liitettynä tavoitehakuisuuteen vie CapManin lähemmäksi sen visiota ja mission toteuttamista. CapManin visio on ”to be the best-performing European private equity firm” ja missio ”to build successful businesses contributing to the enrichment of society.” Visiota ja missiota ei ole suomennettu.

 

Taloudelliset tavoitteet

 

Uskomme pääomasijoitusalan kasvun jatkuvan, ja CapMan hyödyntää alan kasvumahdollisuuksia etenkin keskeisillä sijoitusalueillansa. Konsernin taloudelliset tavoitteet liittyvät oleellisesti kannattavuuteen ja taseeseen. Tavoite oman pääoman tuotolle on yli 20 % vuodessa, ja tavoite omavaraisuusasteelle on vähintään 60 %. Osingonmaksupolitiikka on sama kuin aikaisemmin, ja sen mukaisesti CapManin tavoitteena on maksaa osinkoa vähintään 50 % nettotuloksesta. Jaettavien osinkojen määrään vaikuttavat tulevat voitot, taloudellinen asema ja kassavirrat.

 

Lisätietoja:
Lennart Simonsen, toimitusjohtaja, CapMan Oyj, puh. 0207 207 567 tai 0400 439 684

 

CAPMAN OYJ

 

 

Hallitus

 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com

 

CapMan
CapMan on Pohjoismaissa ja Venäjällä toimivat pääomasijoittaja, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,5 miljardin euron pääomat.  CapManilla on neljä keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on noin 150 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa, Kööpenhaminassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.