Skip to content

CapManin vuoden 2010 vuosikertomus, tilinpäätös ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu

07/03/2011

CapMan Oyj pörssitiedote 7.3.2011 kello 14.00

 

CapManin vuoden 2010 vuosikertomus, tilinpäätös ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu

 

CapManin vuoden 2010 vuosikertomus on julkaistu suomeksi ja englanniksi yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.capman.fi. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, pääkohdat konsernitilinpäätöksestä, tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2010. CapMan Oyj -konsernin tilinpäätös kokonaisuudessaan on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.capman.fi/sijoittajat/yhtiokokoukset.

 

Vuosikertomus on saatavilla osoitteessa www.capman.fi/media-fi/vuosikertomukset (suomeksi). Painettu vuosikertomus on tilattavissa samasta osoitteesta sekä sähköpostitse osoitteesta info@capman.com viikosta 10 alkaen.

 

Vuosikertomus on toteutettu kaksiosaisena. Vuosikertomus 2010 sisältää tietoa CapManista sekä konsernin liiketoiminnan kehityksestä. Luvut ja hallinnointi 2010 sisältää hallituksen toimintakertomuksen, pääkohdat konsernitilinpäätöksestä, hallituksen ehdotuksen osingonjaosta, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä osake- ja sijoittajatietoa.

 

 

Lisätietoja:
Mari Reponen, viestintäjohtaja, puh. +385 207 207 522

 

 

CAPMAN OYJ

 

Mari Reponen
viestintäjohtaja

 

 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com

 

 

CapMan www.capman.com
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,5 miljardin euron pääomat.  CapManilla on neljä keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Public Market ja Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on 150 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa, Kööpenhaminassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.