Skip to content

Irtautuminen OneMedistä toteutunut – Finnmezzanine Rahasto III B voitonjaon piiriin

03/03/2011

CapMan Oyj pörssitiedote 3.3.2011 kello 15.00

Irtautuminen OneMedistä toteutunut – Finnmezzanine Rahasto III B voitonjaon piiriin

 

Joulukuun 10. päivä 2010 tiedotettu OneMed-irtautuminen on toteutunut. CapManin hallinnoimat rahastot myivät kaupassa omistusosuutensa OneMed Group Oy:stä 3i:lle, 3i:n hallinnoimille rahastoille ja OneMedin johdolle. Irtautuminen OneMedistä ja joulukuussa 2010 toteutunut osittainen irtautuminen LUMENE Oy:stä ovat siirtäneet Finnmezzanine Rahasto III B:n voitonjaon piiriin.

 

Irtautumisten vaikutus CapManin kuluvan vuoden tulokseen on yhteensä noin 0,5 milj. euroa pääasiassa Finnmezzanine Rahasto III B:ltä saatavien voitonjako-osuustuottojen seurauksena. OneMed-irtautumisella on noin 14 milj. euron kassavirtavaikutus CapMan Oyj -konsernille vuoden 2011 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Finnmezzanine Rahasto III B:n salkkuun jää kahdeksan kohdeyritystä. 

 

Lisätietoja:
Mari Reponen, viestintäjohtaja, CapMan Oyj, puh. 0207 207 522 tai 040 702 5869
Ari Tolppanen, senior partner, CapMan Buyout, puh. 0500 407 343

 

 

CAPMAN OYJ

 

Mari Reponen
viestintäjohtaja

 

 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com

 

 

CapMan www.capman.com
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,5 miljardin euron pääomat.  CapManilla on neljä keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Public Market ja Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on 150 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa, Kööpenhaminassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.