Skip to content

Jonas Lagerstedt ja Ilkka Tomperi CapManin partnereiksi

19/05/2011

CapMan lehdistötiedote 19.5.2011 klo 13.00

Jonas Lagerstedt ja Ilkka Tomperi CapManin partnereiksi

 

Jonas Lagerstedt on nimitetty partneriksi CapMan Buyout -tiimiin 15.8.2011 alkaen ja Ilkka Tomperi on nimitetty partneriksi CapMan Real Estate -tiimiin 1.7.2011 alkaen.

 

DI Jonas Lagerstedt (s. 1968) on nimitetty partneriksi CapMan Buyout -tiimiin. Vuoden 2010 syksyyn asti Lagerstedt toimi Boston Consulting Groupissa (BCG) partnerina. Lagerstedt työskenteli BCG:llä eri tehtävissä vuodesta 1995 lähtien, ja vuosina 2005-2010 hän vastasi BCG:n Banking and Finance -yksikön toiminnasta Pohjoismaissa. BCG:llä Lagerstedt osallistui lukuisiin liiketoiminnan kehityshankkeisiin. Lisäksi hän vastasi useista liiketoiminnan uudelleenjärjestelyprosesseista tehden läheistä yhteistyötä yritysten johdon, hallitusten ja omistajien kanssa. Lagerstedt on Ruotsin kansalainen ja tulee työskentelemään CapManin Tukholman toimistosta käsin.

 

”Jonaksella on arvokasta kokemusta rahoituspalveluista, pääomasijoitustoiminnasta sekä terveydenhuoltosektorista Pohjoismaissa, ja toivotamme hänet lämpimästi tervetulleeksi pohjoismaiseen tiimiimme”, sanoo CapMan Buyout -tiimin vetäjä Kai Jordahl.

 

KTT Ilkka Tomperi (s. 1975) on nimitetty partneriksi CapMan Real Estate -tiimiin. Hän tulee vastaamaan CapManin kiinteistösijoitustoiminnan kehittämisestä ja kansainvälistämisestä. Tomperi on toiminut vuodesta 2007 lähtien vice presidentinä Franklin Templeton Real Estate Advisorsilla, jossa hän on vastannut sijoitusstrategiasta ja sijoituksista kiinteistöpääomarahastoihin Euroopassa. Aiemmin hän on toiminut mm. Valtion Eläkerahaston Muut sijoitukset -tiimin vetäjänä ja PwC Corporate Financessa päällikkönä. Tomperi on Suomen kansalainen ja tulee työskentelemään CapManin Helsingin toimistosta käsin.

 

”Olemme iloisia voidessamme toivottaa Ilkan tervetulleeksi tiimiimme. CapMan Real Estatella on vahva sijoitushistoria ja sijoittajakunta Suomessa, minkä vuoksi on luontevaa että alamme tutkia mahdollisuuksia sijoittajakuntamme kansainvälistämiseksi sekä sijoitustoimintamme laajentamiseksi muihin Pohjoismaihin tulevien rahastojemme myötä. Ilkalla on kattavaa kokemusta kansainvälisiltä kiinteistömarkkinoilta sekä laaja kontaktiverkosto, mikä tukee kansainvälistymistavoitteidemme saavuttamista”, sanoo CapMan Real Estate -rahastojen toiminnasta vastaava Mika Matikainen.

 

 

Lisätietoja:
Kai Jordahl, CapMan Buyout -tiimin vetäjä, senior partner, p. +47 23 23 75 71
Mika Matikainen, CapMan Real Estate -tiimin vetäjän sijainen, partneri, p. 0207 207 616 tai 040 519 0707

 

 

 

CapMan  www.capman.com  
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,4 miljardin euron pääomat.  CapManilla on neljä keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 140 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.