Skip to content

CapMan myy kiinteistökonsultointitoimintansa

22/06/2011

CapMan lehdistötiedote 22.6.2011 kello 8.00
 
CapMan myy kiinteistökonsultointitoimintansa

 

CapMan myy kiinteistökonsultointitoimintansa Markku Hietalalle, Matti Karlssonille, Vesa Olkkolalle ja Pasi Niemiselle. Ostajat jatkavat kiinteistökonsultointitoimintaa uudessa yhtiössä Realprojekti Oy -nimellä. Kaupan odotetaan toteutuvan 30.6.2011, eikä sillä ole oleellista vaikutusta CapManin vuoden 2011 tulokseen. Kauppaan liittyvästä aiesopimuksesta tiedotettiin 4.2.2011.

 

Kauppa käsittää CapMan Real Estaten konsultointitoimintaan kuuluneet kiinteistökehityksen ja -suunnittelun, kaupallisen konsultoinnin ja vuokrauksen, rakennuttamisen ja projektinjohdon sekä kauppakeskusjohtamisen. CapMan Real Estate keskittyy kaupan jälkeen kiinteistöpääomarahastojen hallinnointiin, ja sen palvelukseen jää 21 sijoitusammattilaista. Partneri Mika Matikainen on nimitetty CapMan Real Estate -tiimin vetäjäksi 1.7.2011 alkaen.

 

Uuden Realprojekti Oy:n palvelukseen siirtyy kaupan yhteydessä 21 kiinteistökonsultoinnin ammattilaista. Realprojekti Oy:n toimitusjohtajaksi nimitetään CapMan Real Estate -tiimin vetäjänä toiminut Markku Hietala, joka jatkaa kaupan toteutumisen jälkeen myös CapMan Real Estaten neuvonantajana. CapMan ja Realprojekti jatkavat yhteistyötä CapManin kiinteistökohteiden kehittämiseksi kuten aikaisemminkin.

 

”Konsultointitoiminnan myynti selkeyttää CapManin kiinteistöorganisaatiota ja mahdollistaa kiinteistörahasto-toiminnan tehokkaamman johtamisen ja kehittämisen tulevaisuudessa. Tavoitteenamme on myös toimintamme yhdenmukaistaminen CapManin muiden sijoitusalueiden kanssa. Kiinteistökohteiden kehittämisen kannalta on tärkeää, että yhteistyö Realprojektin kanssa jatkuu tiiviinä myös kaupan jälkeen,” sanoo Mika Matikainen.

 

”Kauppa antaa konsultointiliiketoiminnalle mahdollisuuden kehittyä itsenäisenä yrityksenä. Tavoitteenamme on vahvistaa nykyistä ydinosaamista sekä kehittää palvelutarjontaa vastaamaan entistä paremmin nykyisten ja uusien asiakkaiden kasvavia tarpeita. CapMan säilyy tulevaisuudessa tärkeänä yhteistyökumppaninamme ja asiakkaanamme,” sanoo Markku Hietala.

 

 

Lisätietoja:
Mika Matikainen, CapMan Real Estate, partneri, tiimin vetäjä 1.7.2011 alkaen, p. 0207 207 616
Markku Hietala, Realprojekti Oy, toimitusjohtaja 1.7.2011 alkaen, p. 0500 405 879

 

 

CapMan www.capman.com
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,4 miljardin euron pääomat.  CapManilla on neljä keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 140 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.