Skip to content

Moventaksen tilanteella ei vaikutusta CapManin tulokseen

14/06/2011

CapMan lehdistötiedote 14.6.2011 klo 10.10

Moventaksen tilanteella ei vaikutusta CapManin tulokseen

 

Moventas Oy:n operatiiviset tytäryhtiöt hakeutuvat yrityssaneeraukseen. Samassa yhteydessä emoyhtiö Moventas Oy, jossa CapManin hallinnoimat rahastot ovat vuonna 2007 tehdyn irtautumisen seurauksena 13,6 prosentin vähemmistöomistajina, on jättänyt konkurssihakemuksen. Moventaksen hallinnollisen emoyhtiön konkurssilla ei ole vaikutusta CapManin kuluvan vuoden tulokseen, sillä sijoituksen arvo on kirjattu nollaan jo aikaisemmin. Konkurssilla ei myöskään ole vaikutusta CapManin arvioon aikataulusta, jolla CapMan Equity VII A, B ja Sweden -rahastojen odotetaan siirtyvän voitonjakoon. Yhtiöön tehty sijoitus on ollut kokonaisuutena erittäin hyvä CapManin hallinnoimien rahastojen sijoittajille.

 

Moventaksen tytäryhtiöt Moventas Wind Oy ja Moventas Santasalo Oy hakeutuvat yrityssaneeraukseen, ja hallinnollinen emoyhtiö Moventas Oy on jättänyt konkurssihakemuksen tuloksettomina päättyneiden rahoitusneuvotteluiden jälkeen. CapManin hallinnoimat CapMan Equity VII A, B ja Sweden -rahastot sijoittivat Moventakseen huhtikuussa 2005, kun ne ostivat silloisen Metso Drivesin Metso-konsernilta. Rahastot myivät enemmistön yhtiöstä IK Investment Partnersille vuonna 2007.

 

 

Lisätietoja:
Niko Haavisto, talousjohtaja, CapMan Oyj, p.0207 207 583

 

 

CapMan www.capman.com
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,4 miljardin euron pääomat.  CapManilla on neljä keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 140 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.